(Minghui.org) با فرا رسیدن سال نوی چینی 2018، حامیان فالون دافا در سراسر چین با فرستان تبریکات صمیمانه خود سال نو را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند. در این مجموعه تبریکاتی از مناطق ذیل ارائه می‌کنیم:

شهرستان سونینگ، شیجیاژوآنگ، شهرستان پینگ‌شان و شین‌جی استان هبی، شهرستان سویی‌شی استان آن‌هویی، شین‌جیانگ استان جیلین، استان ژجیانگ، پکن، یی‌چون و هاربین استان هیلونگ‌جیانگ، چانگ‌لی وی‌فانگ و لای‌یانگ استان شاندونگ، دالیان استان لیائونینگ، شهرستان لانگ‌شی استان گانسو، منطقه چائونان در استان گواندونگ، چانگ‌چین، یان‌بیان استان جیلین، نان‌چونگ استان سیچوآن

این افراد غیرتمرین‌کننده معمولاً اعضای خانواده‌شان، همکاران، دوستان یا همسایگانشان فالون دافا را تمرین می‌کنند. آنها به این درک رسیدند که آزار و شکنجه این تمرین رشد و بهبود شخصی به دست حزب کمونیست چین، جان افراد بسیاری را گرفته است. تعداد زیادی ح.ک.چ و سازمان‌های وابسته به آن را ترک کرده‌اند و بعد از آن شاهد تغییرات مثبت شگرفی در زندگی‌شان بوده‌اند.

خانمی در حومه شیجیاژوآنگ استان هبی نوشت: «95 ساله هستم و بدون استاد لی تا کنون زنده نمی‌ماندم! شوهر، دختر و پسرم فالون گونگ را تمرین می‌کنند و از مزایای فراوان این تمرین بهره‌مند می‌شوند. من نیز از مزایای آن بهره‌مند شده‌ام. هر روز عبارات «فالون دافا خوب است. حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است» را تکرار می‌کنم. از صمیم قلب سال نو را به استاد لی تبریک می‌گویم!»

عضوی از خانواده یک تمرین‌کننده فالون دافا در روستای جین‌شان یی‌چون استان هیلونگ‌جیانگ نوشت: «کاملاً باور دارم که فالون دافا قانون درست بزرگ است و از تلاش‌های تمرین‌کنندگان در نجات موجودات ذی‌شعور حمایت می‌کنم. من به همه کارهای خانه از جمله آشپزی، رختشویی رسیدگی می‌کنم تا تمرین‌کننده دافا در خانواده‌ام وقت بیشتری برای مطالعه فا و نجات مردم بیشتری داشته باشد. همیشه به حمایتم ادامه خواهم داد!»