(Minghui.org) با فرا رسیدن سال نوی چینی 2018 تمرین‌کنندگان فالون دافا از بسیاری از کشورهای اروپایی با فرستادن تبریکات و کارت‌های تبریک دست‌ساز خود به وب‌سایت مینگهویی، سال نوی چینی را به استاد تبریک گفتند.

در این گزارش مجموعه‌ای از تبریکات ارسالی از سوی تمرین‌کنندگان 12 کشور اروپایی ارائه می‌شود که شامل: آلمان، یونان، ایتالیا، اوکراین، صربستان و مونتنگرو، قبرس، سوئد، سوئیس، ایرلند، مولداوی و فنلاند می‌شود.

بسیاری از تمرین‌کنندگان ضمن عرض تبریک، از نجات نیک‌خواهانه استاد ابراز قدردانی کردند. آنها همچنین ابراز امیدواری کردند که در سال جدید به ملزومات استاد عمل کنند، فرصت‌های تزکیه را ارج نهند و بکوشند تا کوشاتر و راسخ‌تر تزکیه کنند و افراد بیشتری را نجات دهند!

تمرین‌کنندگان در اروپا با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان یونان با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند.

تمرین‌کنندگان فرانکفورت در آلمان با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند.

تمرین‌کنندگان برلین در آلمان با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند.

تمرین‌کنندگان رم در ایتالیا با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند.

تمرین‌کنندگان اوکراین با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند.

تمرین‌کنندگان صربستان و مونتنگرو با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند.

تمرین‌کنندگان قبرس با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند.

تمرین‌کنندگان خانواده‌ای 4 نفره در سوئد با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند.

تمرین‌کنندگان بخش آلمانی زبان در سوئیس با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند.

تمرین‌کنندگان ایرلند با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند.

تمرین‌کنندگان مولداوی با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد تبریک می‌گویند.

دو تمرین‌کننده از فنلاند نیز با کمال احترام سال نوی چینی را به استاد لی تبریک گفتند!