(Minghui.org) تمرین‌کنندگان از «نیو سنتری فیلم» با تقدیم شعر زیر، سال نوی چینی را به استاد لی تبریک می‌گویند.

سفر ابدی

صدایی از گذشتۀ باستان آمد، در لایه لایه کیهان طنین انداخت:
«چه کسی مایل است برای نجات موجودات ذی‌شعور مرا دنبال کند؟»
«چه کسی مایل است مرا دنبال کند تا برای یک هزار سال پادشاه باشد؟»
این صدا از لرد بوداها بود،
و امید را برای همه موجودات ذی‌شعور همراه داشت.

به دنبالش صحنه‌ای فراموش‌نشدنی ظاهر شد،
بر پرده نمایش موجودات الهی عظیم.
آن جامۀ مقدس را درآوردیم،
بدون ترس همراه استاد تا سه قلمرو فرود آمدیم.
سفر به کیهانی جدید،
به رهبری خالق موجودات الهی.

نمایش بزرگ، پیچیده و جذاب،
در سرزمین پادشاهی میانه ظاهر شد.
قهرمانان، ژنرال ها و وزرای محترم
امپراتورها و پادشاهان را در تاریخ باشکوه همراهی کردند.

در تاریخ دور،
دوباره و دوباره بازپیدایی را تجربه کردیم.
فراز و نشیب‌ها در زندگی، تلخ و ترش،
انتظار برای هزاران سال.
تا فرارسیدن روزی که تمرین‌کننده شویم،
به سختی‌ها خاتمه دهیم و به پیمان‌های‌مان عمل کنیم.

استاد نیکخواه به جهان مادی فرود آمدند،
کارمای عظیمی را برای موجودات ذی‌شعور تحمل کردند.
با برگرداندن جریان و پایان دادن به فاجعه،
استاد کیهان را از کوچک‌ترین ذره تا بزرگ‌ترین اصلاح کردند.
در این حرکت بی‌سابقه،
فداکاری و نیک‌خواهی بی‌حدوحصر استاد نهفته است.

تاریخ فراموش نخواهد کرد،
تاریکی طولانیِ مملو از طوفان و باران شدید را.
محنت‌ها و دام‌ها،
مانند قایق‌هایی درجستجوی فانوس دریایی، تعالیم را دنبال کرده‌ایم.
هر گام در طول سفر،
مراقبت و تشویق استاد را متجلی می‌کند.

شب طولانی به پایان می‌رسد،
درحالی که سپیده نزدیک می‌شود.
طلوع خورشید نور بر آسمان و زمین می‌افشاند.
مریدان دافا تقریباً عمل کرده‌اند به وعده‌های خود
مبنی بر تزکیه کوشا و نجات موجودات ذی‌شعور.

کیهان نو می‌شود،
با امید و رونق.
موجودات ذی‌شعور نجات می‌یابند،
سرزنده و مملو از شادی و قدردانی.
در سراسر آسمان و زمین،
سفر ابدی به‌خاطر آورده و گرامی داشته می‌شود.