(Minghui.org) بزرگ‌ترین راهپیمایی سال نوی چینی در شرق آمریکا، روز 17 فوریه یک روز پس از سال نوی قمری در فلاشینگ نیویورک برگزار شد. بیش از 200 هزار بیننده در مسیر راهپیمایی جمع شدند تا این مراسم سنتی چینی را جشن بگیرند.

تویی‌دانگ (مرکز خدمات جهانی برای خروج از حزب کمونیست چین) با آوردن تخت روان مزین جدید خود به این راهپیمایی شادی و امید را برای شرکت‌کنندگان به ارمغان آورد. این تخت روان همچنین از خروج 297 میلیون چینی از ح.ک.چ و سازمان‌های وابسته به آن تجلیل کرد.

حضور مرکز خدمات جهانی برای ترک ح.ک.چ در راهپیمایی سال نوی چینی در 17 فوریه 2018 در فلاشینگ نیویورک.

تخت روان مرکز جهانی تویی‌دانگ به شکل کشتی هلالی شکلی به طول 10 متر بود. بدنۀ آن با ابرهای آبی و سفید پوشیده شده و عقب آن سایبانی در بهشت آسمانی را به نمایش می‌گذاشت. در عرشه خانم‌های جوانی در لباس «دختران آسمانی» حضور داشتند. 6 بنر بزرگ در بالای کشتی برافراشته بود که با حروف طلایی «تویی‌دانگ» به معنی «خروج از ح.ک.چ» در نور خورشید می‌درخشید.

2 شیر طلایی چینی این برنامه را هدایت می‌کردند و به دنبال آن تخت روان و گروه طبل کمری بودند که اعضای آن لباس تمرینات را پوشیده بودند. در پایان صف بنر بزرگی بود که روی آن نوشته شده بود «برای تضمین امنیت آینده‌تان ح.ک.چ را ترک کنید.»

خانم یی رونگ فرد مسئول مرکز خدمات جهانی خروج از ح.ک.چ در مصاحبه‌ای با یک گزارشگر سال نو را تبریک گفت: «مرکز خدمات جهانی برای ترک ح.ک.چ با استفاده از این فرصت، سال نو را به تمام چینی‌های سراسر دنیا تبریک می‌گوید. امیدواریم که همه چیز برای شما آرام و بی‌دغدغه پیش برود. امیدواریم که همه بتوانند به زودی از حقیقت آگاه شوند و از سازمان‌های وابسته به ح‌ک‌چ خارج شوند تا آینده‌ای روشن را پیش رو داشته باشند.

خانم یی همچنین به گزارشگر گفت که جنبش خروج از ح.ک.چ غیر قابل توقف است. او ماجرای مردی را گفت که پیش از سال نوی چینی با تور گردشکری از چین به آمریکا آمد. مرد به دفتر خروج از ح.ک.چ آمد تا مدرکی برای این خروج دریافت کند. او گفت که می‌خواهد آن را به عنوان گواهی تاریخی یا سوغاتی نگه دارد.

در طول رویداد فلاشینگ نیویورک، 224 چینی با خروج از حزب و سازمان‌های جوانان آن، رشته اتصال خود به ح.ک.چ را قطع کردند.