(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مرکز شهر بخارست پایتخت رومانی، روز 17 فوریه، دومین روز از سال نوی قمری چینی، تجمعی به‌منظور جمع‌آوری امضاء برگزار کردند.

آنها غرفه‌ای را در مقابل فروشگاه پر رفت و آمدی دایر کردند درحالی‌که تمرین‌کنندگان تمرینات فالون گونگ را اجرا و مطالب اطلاع‌رسانی درباره این تمرین تزکیه سنتی بدن و ذهن را توزیع کردند. چندین نفر از تمرین‌کنندگان با عابران صحبت کردند و تجربیات آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان در چین به‌خاطر پیروی از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری فالون گونگ را برای آنها شرح دادند. آنها همچنین به مردم گفتند که رژیم کمونیست چین با هدف سود مالی صنعت پیوند عضو، تمرین‌کنندگان را به‌منظور برداشت اعضای حیاتی بدنشان می‌کشد.

افراد بسیاری از شنیدن این عمل وحشیانه شوکه و از رژیم کمونیست به‌خاطر ارتکاب چنین جرائمی خشمگین شدند. آنها دادخواست پایان دادن به برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ و آزار و شکنجه این تمرین را امضاء کردند.

جمع‌آوری امضاء در مرکز شهر بخارست در روز دوم سال نوی چینی.

افراد بسیاری پیشاپیش درباره آزار و شکنجه فالون گونگ و برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ با مجوز رسمی رژیم چین شنیده بودند. مردم زیادی پس از مطالعه تابلوی نمایش مطالب، به سمت میز رفتند تا دادخواست را امضاء کنند. برخی از آنها از تمرین‌کنندگان فلایر گرفتند و دادخواست را امضاء کردند تا از این تلاش برای پایان دادن به این آزار و شکنجه ابراز حمایت کنند.

برخی از افرادی که برای اولین بار بود که چنین اخباری را می‌شنیدند، دادخواست را امضاء کردند. عده‌ای گفتند که چنین آزار و شکنجه‌ای در مقابل تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین غیرقابل قبول و نادرست است.

یک معلم دبیرستان گفت که این فلایر را به شاگردان و همکارانش نشان خواهد داد تا مردم درباره آنچه در چین در جریان است بیشتر مطلع شوند.

مردی به نام ادی گفت که امیدوار است تمرین‌کنندگان فالون گونگ و سایر زندانیان عقیدتی در چین دیگر مورد آزار و شکنجه واقع نشده و کشته نشوند، بلکه بتوانند سال نوی چینی را جشن بگیرند و زندگی بهتری داشته باشند. او همچنین امیدوار بود که آزادی بیان در چین برقرار شود و مردم دیگر توسط رژیم کمونیست محدود نشوند.

ایلیانا یک گل کاغذی نیلوفر آبی زیبا از تمرین‌کننده‌ای گرفت. او زیبایی آن گل و شگفت‌انگیزی آموزه‌های حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری فالون گونگ را تحسین کرد. او وقتی شنید تمرین‌کنندگان فالون گونگ چه آزار و شکنجه وحشیانه‌ای را در چین تحمل کرده‌ا‌ند شوکه شد و آرزو کرد که این آزار و شکنجه متوقف شود.