(Minghui.org) یک تمرین‌کننده سالخورده فالون گونگ که هر روز به پارک بیهای می‌رود، اغلب زنی را می‌دید که روی زمین خودش را می‌کشید. تمرین‌کننده مذکور او را نادیده می‌گرفت تا اینکه یک روز شاهد گریه‌اش بود.

هنگامی که تمرین‌کننده نیک‌خواهی و شفقت را در خود احساس کرد، رو به پایین خم شد و پرسید که آیا می‌تواند به او کمک کند. زن به او گفت که همسرش آن روز صبح او را مورد ضرب و شتم قرار داده، زیرا صبحانه‌ای را که برایش درست کرده بود دوست نداشت.

بنابراین تمرین‌کننده بهترین کاری را که فکر می‌کرد توانایی انجامش را دارد انجام داد و با زن مربور درباره فالون دافا صحبت کرد و اینکه چگونه در بیش از ۱۰۰ کشور جهان گسترش یافته است. همچنین با او از مزایای سلامت‌بخشی فالون دافا سخن گفت که تمرین‌کنندگان تجربه می‌کنند. به او گفت که اگر کسی واقعاً به دافا باور داشته باشد، می‌تواند به مزایای بسیار زیادی دست یابد.

تمرین‌کننده قبل از اینک زن مزبور را ترک کند، اطمینان حاصل کرد که او فراموش نمی‌کند خالصانه بگوید: «فالون دافا خوب است! حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است!» سپس از هم جدا شدند.

چند سال بعد، روزی در یک اتوبوس، زنی میانسال که بسیار سرحال و شاداب بود با این تمرین‌کننده سلام و احوالپرسی کرد. زن مزبور به تمرین‌کننده گفت که قبلاً با او ملاقات کرده بود، اما تمرین‌کننده نمی‌توانست او را به یاد آورد. آنها هر دو در مسیررفتن به پارک بیهای بودند.

پس از ورود به پارک، زن گفت: «آیا زنی را به خاطر می‌آوری که در اطراف این پارک روی زمین خودش را می‌کشید؟» تمرین‌کننده جواب مثبت داد. زن درحالی‌که احساساتش غلیان می‌کرد، گفت: «خوب، من همان زن هستم.»

این تغییر باورکردنی نبود. زن به تمرین‌کننده گفت که پس از اینکه از هم جدا شدند، به‌طور مکرر و با تمام وجودش می‌گفت: «فالون دافا خوب است! حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است!» وضعیت سلامتی‌اش روز به روز بهبود یافت.

سپس درحالی‌که به مدت شانزده روز این دو عبارات دافا را به‌طور مکرر بیان کرد، می‌توانست بایستد و دیگر از هیچ‌یک از بیماری‌هایش در رنج نبود.

این زن برای مدتی طولانی به دنبال تمرین‌کننده می‌گشت تا از او تشکر کند، بنابراین بسیار خوشحال بود که سرانجام موفق به دیدارش شده بود.

تمرین‌کننده گفت: «اگر می‌خواهی از کسی تشکر کنید، باید از استاد لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا، تشکر کنی. این استاد ما هستند که شما را نجات دادند. لطفاً با تمام دوستان و اقوام خود درباره تجربه‌تان صحبت کنید و این امکان را برای مردم بیشتری فراهم کنید تا آگاه شوند که فالون دافا خوب و قدرتمند است.»