(Minghui.org) امسال، شن‌یون به استرالیا باز گشت و در 7 شهر برنامه اجرا کرد. در 4 فوریه، در فروشگاهی زنجیره‌ای با هماهنگ‌کننده محلی‌مان بلیط‌ها را می‌فروختیم. او یک پیامک فوری دریافت کرد که شن‌یون تا ساعاتی بعد باید در شهر دیگری اجرا می‌شد، اما یک قطع برق ناگهانی وجود داشت که تمام شهر را تحت‌تأثیر قرار می‌داد! نمایش قرار بود در ساعت 2 بعدازظهر اجراء شود، اما شرکت ارائه خدمات گفت که تا ساعت حدود 5 بعدازظهر جریان برق برقرار نخواهد شد.

هماهنگ‌کننده اصلی تور شن‌یون در استرالیا، یک پیامک فوری فرستاد که همه تمرین‌کنندگان استرالیایی در مورد قطع برق مطلع شوند و خواست برای ازبین بردن مداخله افکار درست بفرستند.

در ابتدا وقتی اخبار را شنیدم، احساس درماندگی کردم. چه کاری می‌توانستیم انجام دهیم، درحالی‌که فقط چند دقیقه تا زمان شروع نمایش باقی‌مانده بود؟ می‌دانستم که عوامل اهریمنی پشت این قطع برق باید بیش از حد شرور باشند. اشک در چشمانم حلقه زده بود، و آماده بود که بر روی گونه‌هایم جاری شود، اما عمیقاً در درون، برای ازبین بردن مداخله اهریمنی، افکار درست فرستادم!

خودم را جمع و جور کردم، فقط آنجا ایستادم و ناگزیر ذهنم را آرام کردم. فکر درستی را در ذهنم حفظ کردم: «تمام عوامل اهریمنی را که در اجرای شن‌یون مداخله می‌کردند، همه آنها کاملاً ازبین بروند.» آنگاه، نظم اصلاح فای استاد را ازبر خواندم. بسیار متمرکز بودم و احساس می‌کردم که تمام بدنم را انرژی‌ احاطه کرده، لحظه به لحظه افزایش می‌یافت، قوی‌تر و قوی‌تر می‌شود.

ناگهان تصویری در ذهنم ظاهر شد. اژدهایی نقره‌ای با چشمان قرمز خونین به زمین کوبیده شد. افکار درست نیرومندی که تمرین‌کنندگان در سراسر استرالیا می‌فرستادند مانند پتکی بر فرق این اژدها فرود آمده بود. سرانجام، خون از دهانش به بیرون تراوش کرد و مُرد. صحنه‌ای که سر و بدنش با قدرت افکار درست تمرین‌کنندگان ضربه خورده بود، چند بار پشت سر هم در ذهنم نمایش داده شد.

هنوز آنجا ایستاده بودم، به‌آرامی افکار درست می‌فرستادم. ذهنم خالی بود!

در طول 5 دقیقه، هماهنگ‌کننده پیامی جدید فرستاد. جریان برق برقرار شده بود! شن‌یون به‌موقع اجراء می‌شد!

واقعاً فکر می‌کردم در لحظه‌ای که پیام جریان برق برقرار شد را دریافت کردیم، قلب‌ هریک از تمرین‌کنندگان استرالیایی‌ باهم نزدیک بود. وقتی ما به‌طور گروهی افکار درست ‌فرستادیم، این انرژی که بیرون فرستاده ‌شد میدان باشکوهی را بوجود ‌آورد. آن صحنه‌ای فراتر از توصیف در بُعدهای دیگر بود؛ حقیقتاً دنیای ده جهته را تکان می‌داد. از طریق این واقعه دریافتم که قدرت فوق‌العاده افکار درست تمرین‌کنندگان اهریمن را کاملاً ازبین می‌برد.

آن درست مانند سخنانی است که استاد بیان کردند:

«افکار درست مریدان دافا قدرتمند است» (نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر2)
«... اگر افکار درست شما قوی باشد، قدرت برای شکافتن یک کوه کافی خواهد بود ــ صرفاً یک فکر این کار را خواهد کرد.» («یک مرید دافا چیست»)

فرستادن افکار درست یکی از سه کاری است که تمرین‌کنندگان دافا باید انجام دهند. اما در گذشته، واقعاً توجه کافی به فرستادن افکار درست نمی‌کردم. اما پس از این تجربه، دریافتم که افکار درست‌مان واقعاً تا چه حد قدرتمند است و فقط مهم این است که چگونه افکار درست می‌فرستیم. هنگامی که هریک از ما تمرین‌کنندگان استرالیایی افکار درست را برای ازبین بردن اهریمنی که مداخله کرده فرستادیم، آن ازبین رفت!