(Minghui.org) در طول تعطیلات اخیر سال نوی چینی، بسیاری از شهروندان چینی برای تعطیلات به سمت جنوب، ماکائو رفتند. تمرین‌کنندگان در دو مکان گردشگری مشهور، ویرانه‌های کلیسای سنت پل و سنت دومینیک، پوسترهایی با اطلاعات مربوط به فالون دافا و نحوه بهبود خصوصیات اخلاقی و وضعیت سلامتی با انجام این تمرین و همچنین اطلاعات مربوط به آزار و اذیت در حال انجام آن در چین را به نمایش گذاشتند.

سه مرد 40 ساله پوسترها را مطالعه کردند و به علامت موافقت سرخود را تکان می‌دادند. مردی اظهار داشت: «این پوستر واقعاً معنادار است و به‌طور واضح توضیح می‌دهد چه وقایعی در چین در جریان است.» خانم ژنگ، تمرین‌کننده‌ای که در غرفه کمک می‌کرد با آنها صحبت کرد و از آنها خواست که از حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) و سازمان‌های وابسته به آن خارج شوند و در برابر جنایات رژیم علیه بشریت موضع خود را اتخاذ کنند. دو نفر از آنها زمانی به پیشگامان حزب کمونیست چین پیوسته بودند و تصمیم گرفتند عضویت خود را لغو کنند.

گردشگران در حال مطالعه پوسترها در تعطیلات سال نوی چینی در مکان گردشگری در ماکائو.

بعضی از گردشگران در حال عبور فریاد می‌زدند: «فالون دافا عالی است!» برخی نیز با تمرین‌کنندگان احوالپرسی و آنها را تشویق کردند که به تلاش خود ادامه دهند. عابر دیگری اظهار داشت: «حزب کمونیست در واقع فاسد است. امیدواریم که سقوط کند.»

خانم هو، یکی از تمرین‌کنندگانی که برای کمک به افزایش سطح آگاهی مردم تلاش می‌کرد، گفت که خوشحال است چنین بازخوردهایی را از گردشگران می‌ببیند. او گفت: «از آنجا که حزب کمونیست حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری را سرکوب می‌کند، هر کسی که روابط خود را با حزب قطع کند، به سوی آینده‌ای بهتر هدایت می‌شود.»