(Minghui.org) در طول 10 سال گذشته درحالی‌که درباره فالون دافا و آزار و شکنجه این تمرین به دست حزب کمونیست صحبت کردم، فرمانده‌های نظامی، مأموران پلیس و دانشجویان را ملاقات کرده‌ام. حتی زمانی که آزار و شکنجه در اوج خود بود نیک‌خواه بودم و ذهنی آرام داشتم. بنابراین مردم، مهربانی تمرین‌کنندگان فالون دافا را مشاهده کردند.

گاهی کسانی بودند که ناسزا می‌‌گفتند، اما عده‌ای نیز بودند که به‌خاطر تلاش‌هایم از من تشکر کردند و گفتند که بیشتر مراقب امنیتم باشم.

مسئولان بازنشسته حزب را ترک می‌کنند

با نگاه به مردی که لباس‌هایش شبیه مسئولان بازنشسته بود، شروع به صحبت با او کردم. مکالمه را از پاکسازی سیاسی حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) از 10 سال پیش تاکنون شروع کردم و به کشتار فعلی تمرین‌کنندگان دافا به‌خاطر اعضای بدنشان نیز اشاره کردم.

در آخر او موافقت کرد که ح.ک.چ را ترک کند و حتی می‌خواست این کار برای 6 تن از اعضای خانواده‌اش نیز انجام شود. گفتم که باید خودشان موافقت کنند تا من بتوانم این کار را انجام دهم.

پیش از اینکه برود به او گفتم اگر اغلب عبارات «فالون دافا خوب است. حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است» را تکرار کند متبرک خواهد شد.

ادای احترام به نشانه قدردانی

فوریه گذشته زمانی که با مردم درباره فالون دافا صحبت می‌کردم، مردی 80 ساله را ملاقات کردم.

درباره جیانگ زمین رهبر سابق حزب کمونیست صحبت کردم که به‌خاطر منافع مالی فرمان برداشت عضو از بدن تمرین‌کنندگان دافا را صادر کرد. به او گفتم که ح.ک.چ جرائم بسیاری مرتکب شده است و مجازات خواهد شد.

گفتم: «اگر ح.ک.چ را ترک کنید، دیگر بخشی از حزب نخواهید بود. زمانی که حزب از میان برداشته شود، کسانی که هنوز عضو آن باشند نیز گرفتار و مجازات خواهند شد.»

صورتش پوشیده از اشک شد و موافقت کرد که ح.ک.چ و سازمان‌های جوانان آن را ترک کند.

سپس قدمی به جلو برداشت و خواست که ادای احترام کند. مانعش شدم و گفتم باید از استاد لی هنگجی بنیانگذار فالون دافا سپاسگزار باشد.

4 نفر ح.ک.چ را ترک کردند

یک سال پیش در ایستگاه اتوبوس شلوغی نزد 3 نفر رفتم که موافقت کردند به حرف‌هایم گوش کنند.

درباره سنگی با آنها صحبت کردم که در استان گویی‌جو پیدا و روی آن این کلمات حک شده بود: «حزب کمونیست چین نابود می‌شود». توضیح دادم که این پیامی از جانب موجودات خدایی است که آیندۀ ح.ک.چ را به مردم می‌گویند.

یکی از آنها برای فرد دیگری دست تکان داد و اشاره کرد که بیاید به حرف‌هایم گوش کند. درباره اعمال وحشیانه حزب کمونیست نسبت به تمرین‌کنندگان فالون دافا صحبت کردم و گفتم که جیانگ زمین منطقه‌ای از چین را به روسیه فروخته است.

همگی آنها ح.ک.چ را ترک کردند.