(Minghui.org) شهوت برای یک تزکیه‌کننده مسئله‌ای جدی است. بسیاری از تزکیه‌کنندگان در گذشته به‌خاطر آن شکست خوردند. یک تمرین‌کننده دافا باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. ازآنجا که روش تزکیه ما صالح‌ترین روش است، باید موضوع شهوت را به‌طور خاصی جدی بگیریم.

معلم بیان کردند:

«در سراسر تاریخ‌، یا از نقطه نظر بُعدهای‌ بالاتر، موضوع‌ تمایل‌ و شهوت‌ انسان‌ در تعیین‌ اینکه‌ آیا شخص‌ می‌تواند تزکیه‌ کند یا نه بسیار بحرانی‌ بوده‌ است‌‌.» (جوآن فالون، سخنرانی ششم: «مداخله شیطانی در تزکیه»)

ما در ابتدای تزکیه‌مان موضوع شهوت را جدی می‌گرفتیم. به‌یاد دارم که قبل از 20 ژوئیه 1999، تمرین‌کنندگان اغلب تجربیات خود درباره عبور از رنج و محنت‌های شهوت را با هم به‌اشتراک می‌گذاشتند. اکنون ما در مرحله نهایی دوره اصلاح فا هستیم، اما برخی از تمرین‌کنندگان هنوز در این زمینه مرتکب اشتباه می‌شوند و آن را جدی نمی‌گیرند یا برای رها کردن آن باید تلاش زیادی را صرف کنند.

پس از شروع آزار و شکنجه در 20 ژوئیه 1999، تمرین‌کنندگان زندانی و حبس شدند، به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده و مجبور شدند از خانه‌های‌شان دور بمانند تا از آزار و اذیت جلوگیری کنند.

در دوره دور ماندن از خانه، گاهی یک تمرین‌کننده خانم و یک تمرین‌کننده آقا که هر دو مجرد بودند، برای امنیت بیشتر با هم زندگی می‌کردند، زیرا در این صورت سایرین ممکن بود فکر کنند که آنها زن و شوهر هستند. آنهایی که مراقب نبودند، درنهایت مرتکب اشتباهات بزرگ شدند. علاوه بر این، بعضی از آنها متوجه جدیت این موضوع نشدند و بدون اینکه بتوانند خود را از آن وضعیت بیرون بکشند، در آن حالت باقی ماندند.

معلم درباره مسئله شهوت صحبت و در «کنفرانس فا در لس آنجلس» آن را برای همه بسیار واضح بیان کرده‌اند. می‌دانم که برخی از تمرین‌کنندگان در این زمینه مرتکب اشتباهاتی شده‌اند، اما جرأت نکرده‌اند با این مشکل مواجه شوند. در عوض، از کار کردن در اصلاح فا به‌عنوان بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات خود استفاده کردند. آنها تحت تأثیر شهوت قرار گرفتند و نتوانستند خود را کنترل کنند و بازهم خود را بررسی نکردند و با رفتار خود روبرو نشدند. معلم‌مان نیک‌خواه هستند و نمی‌خواهند هیچ کدام از مریدان را پشت سر رها کنند. در گذشته، اگر یک تمرین‌کننده این گونه رفتار می‌کرد، آیا هنوز فرصتی برای تزکیه کردن می‌داشت؟ علاوه بر این، تمرین‌کننده‌ای که به اشتباهات خود در این زمینه ادامه می‌دهد، قادر به انجام کارهای مربوط به فا و همچنین قادر به تمرکز در مطالعه فا نخواهد بود، اما آنها هنوز خود را تمرین‌کننده دافا می‌‌خوانند تا بر اعمال خود سرپوش بگذارند و هم‌تمرین‌کنندگان خود را فریب دهند.

احساس می‌کنم تمرین‌کنندگانی که در زمینه شهوت مرتکب اشتباه شده‌اند، باید این موضوع را جدی بگیرند. تزکیه رها کردن وابستگی‌ها است. اگر اشتباهات خود را جدی نگیریم، چگونه می‌توانیم فکر کنیم که درحال تزکیه هستیم؟ همچنین اگر یک تمرین‌کننده در زمینه شهوت به انحراف رفته باشد، به‌عنوان هم‌تمرین‌کنندگانی که آن را دیده یا درباره آن شنیده‌ایم، باید خودمان را نیز بررسی کنیم تا ببینیم که آیا در این زمینه کاستی‌هایی داشته‌ایم یا خیر. در سال‌های اخیر اغلب می‌شنویم برخی از تمرین‌کنندگان درگذشتند. آنها براثر آزار و شکنجه درحین بازداشت جان نباختند، بلکه براثر کارمای بیماری درگذشتند. آیا ممکن است که برخی از این موارد نیز به شهوت مربوط باشند؟ آیا می‌تواند اینطور باشد که چون وابستگی تمرین‌کنندگان به شهوت به‌طور کامل ازبین نرفته، شیطان از این شکاف استفاده کرده است؟ از آنجا که نیروهای کهن فکر می‌کنند وابستگی به شهوت مسئله‌ای بسیار جدی است، پس چرا تمرین‌کنندگان سعی نمی‌کنند آن را به‌خوبی تزکیه کنند و اجازه ندهند شیطان هیچ گونه شکافی برای سوءاستفاده داشته باشد؟ در ضمن، ما باید افکار درست بفرستیم تا عوامل شیطانی پشت تمرین‌کنندگانی که در زمینه شهوت مشکلاتی دارند را ازبین ببریم.

هم‌تمرین‌کنندگانی که مشکلاتی در زمینه شهوت دارید، فوراً بیدار شوید. در غير اينصورت فرصت ارزشمندتان برای نجات را ازدست خواهید داد.