(Minghui.org) یکی از ساکنان منطقه جیانگبئي، چونگچینگ بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ، به‌طور محرمانه مورد محاکمه قرارگرفت و به سه سال حبس محکوم شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حزب کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

آقای هوانگ جیمنگ از همسرش جدا شده بود و تنها زندگی می‌کرد، ناگهان در اوایل سال 2017 گم شد. برای خواهر، برادر و دوستانش چند ماه طول کشید که متوجه شوند او به‌خاطر باورش دستگیر شده است. آنها به‌منظور دفاع از حقوق اساسی‌اش اقدام به گرفتن وکیل کردند چراکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم تلقی نمی‌کند.

وکیل در اوایل ماه ژوئیه به دادگاه محلی رفت تا فرم درخواست وکالت برای آقای هوانگ را به‌ثبت برساند و بعد از آگاهی از اینکه موکلش یک ماه پیش به‌طور محرمانه مورد محاکمه قرار گرفته است، شوکه شد.

دادگاه در ابتدا درخواست وکیل برای ملاقات با آقای هوانگ را رد کرد، اما با اعتراض وکیل از موضع خود کوتاه آمد.

آقای هوانگ به وکیل گفت که یک شب در ماه فوریه چند مأمور به زور وارد منزلش شدند. همه کتاب‌ها و مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ را مصادره کردند. در ماه ژوئن به او دستور داده شد که به دادگاه بیاید، اما به هیچیک از اعضای خانواده‌اش در مورد این جلسه دادرسی اطلاع داده نشد.

وکیل اخیراً متوجه شد که آقای هوانگ در ماه اوت محکوم و در دسامبر 2017 به زندان یونگچوان فرستاده شده است.