(Minghui.org) تمرین‌کنندگان پرو در 18 فوریه 2018 روز سال نوی چینی، در کنفرانس تبادل تجربه 2018 گردهم آمدند. 22 تمرین‌کننده در هتل ال‌کونداد و میرافلورس در لیما، درک خود را از نحوه زندگی‌ براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری به اشتراک گذاشتند.

کنفرانس تبادل تجربه 2018 فالون دافای پرو در 18 فوریه برگزار شد.

مشاهده معجزات

کلارا سولیس در سال 2004 همراه والدینش تمرین فالون دافا را شروع و وقایع شگفت‌انگیزی را تجربه کرد. روزی دچار گلودرد شدیدی شده بود و نمی‌توانست غذا بخورد. و به جایی رسید که حتی نمی‌توانست چیزی بیاشامد و بخوابد که باعث نگرانی‌اش شد. او گفت: «ناگهان متوجه شدم فقط فالون دافا می‌تواند نجاتم دهد. با کمک پدرم کتاب‌های دافا را با صدای بلند خواندم. پس از 3 روز توانستم دوباره بخورم و بیاشامم و تمام آن ناراحتی‌ها برطرف شد. متقاعد شدم که فالون دافا شگفت‌انگیز است.»

لوییزا آگوییر تمرین‌کننده دیگر گفت که چطور اولین بار با فالون دافا آشنا شده است. در سال 2004 دچار درد غیرقابل تحملی شد. در کمال ناامیدی دعا کرد که زندگی‌اش پایان یابد. او به یاد آورد: «درست همان لحظه صدایی در گوشم گفت که رادیو را روشن کنم. این خیلی عجیب بود چراکه من هرگز رادیو گوش نمی‌دادم» با این‌وجود رادیو را در کمد پیدا و آن را روشن کرد.

از رادیو شنید که تمرین‌کننده‌ای، مدیتیشن باستانی به نام فالون دافا را معرفی می‌کند. مکان تمرین گروهی نزدیک خانه‌اش و رایگان بود. به این ترتیب تمرین‌کننده شد. او گفت: «در طول 13 سال گذشته فالون دافا مرا در ابعاد مختلف تغییر داده است. از بهبود وضعیت جسمانی گرفته تا عضو بهتری در جامعه شدن. به‌عنوان تمرین‌کننده سه کار را به‌خوبی انجام می‌دهم: به‌خوبی مطالعه کردن فا، فرستادن افکار درست و روشنگری حقیقت برای مردم.»

تمرین‌کنندگان در کنفرانس به‌دقت گوش می‌کنند.

صحبت درباره این تمرین با دیگران

گارولیا مهاجری چینی درباره تغییرات خانواده‌اش صحبت کرد. برادرش صاحب کسب و کاری بود که تبلیغات منفی حزب کمونیست چین درباره فالون دافا را شنیده و باور کرده بود و رویکرد بدی نسبت به این تمرین داشت. پس از اینکه گارولیا به پرو آمد، برادرش اغلب او را تحقیر و از شرکت در فعالیت‌های فالون دافا و چاپ مطالب اطلاع‌رسانی منع می‌کرد. او همچنین حرف‌های بدی درباره این تمرین می‌گفت. پس از آن دچار مشکلاتی شد. جریمه و مجبور شد فروشگاهش را ببندد و تأییدیه وامی که قرار بود بگیرد به تأخیر افتاد.

گارولیا با برادرش صحبت کرد و توضیح داد شخصی که از تمرین‌کنندگان بی‌گناهی که به حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری اعتقاد دارند حمایت کند پاداش خواهد گرفت. او نمونه‌هایی از افرادی را برای برادرش گفت که پس از طرفداری از آزار و شکنجه در چین دچار شرایط وخیمی شده بودند. برادرش حرف او را باور کرد و تصمیم گرفت سازمان‌های حزب کمونیست را ترک کند. پس از آن کسب و کارش به‌طور قابل توجهی بهبود یافت. او گفت: «خوشحالم که برادرم تصمیم درستی گرفت و این اتفاق مرا نیز ترغیب کرد که بهتر عمل کنم.»

سزار آنیبال در سال 2007 تمرین را شروع کرد و در طول 10 سال گذشته آخر هفته‌ها به مکان تمرین گروهی رفته است. به دلیل اینکه بازنشسته شده بود و زمان آزاد بیشتری داشت به وزارت آموزش رفت و با مسئولین درباره مزایای سلامتی فالون دافا صحبت کرد. آنها او را با تعدادی از مدارس مرتبط کردند و او نیز با مدیران آن مدارس صحبت کرد. او و سایر تمرین‌کنندگان به چندین مدرسه رفتند و تمرینات را به صدها دانش‌آموز آموزش دادند. والدین و مربیان نیز به این تمرین علاقه‌مند شدند و تحت تأثیر اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری قرار گرفتند.

کنفرانس ساعت 2 بعدازظهر شروع و 8 شب با گرفتن عکسی گروهی تمام شد. چندین نفر از تمرین‌کنندگان گفتند که چیزهای زیادی از این رویداد یاد گرفتند که الهام‌بخش آنها برای کوشا ماندن در تزکیه‌شان شد.