(Minghui.org) تقویم‌های فالون دافای سال 2018 مینگهویی آماده توزیع بود. متوجه شدیم افرادی که این تقویم‌ها را دریافت می‌کردند، خوشحال و سپاسگزار بودند.

تقویم زیبا با محتوای ارزشمند

وقتی از اتومبیلی که در کنار جاده پارک بود، می‌گذشتم، متوقف شدم و از نزدیک نگاهی به آن کردم. اولین فکرم این بود که آن گران است. آنگاه، خانمی همراه پسر کوچکی به آن اتومبیل نزدیک شد.

با لبخندی به او سلام کردم و پرسیدم که آیا این تقویم را دیده است یا نه. او آن را ندیده بود اما آن به نظرش زیبا بود. به او گفتم که آنها را پخش می‌کنم و او پرسید در صورت امکان یکی از آنها را داشته باشد. وقتی آن را به دستش می‌دادم، گفتم این تقویم نه تنها زیبا است، بلکه محتوی چیزهای ارزشمندی نیز است.

او بادقت با هر دو دست تقویم را گرفت. به من نگاه کرد و درباره وضعیت سلامتی ‌خوبم نظر داد. گفتم: «برای این است که فالون دافا را تمرین می‌کنم.» او غافلگیر شده بود و می‌توانستم بفهمم که از حقیقت دافا آگاه نیست. درباره دافا صحبت کردیم و به او کمک کردم که از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) کناره‌گیری کند. او را تشویق کردم که تقویم را بخواند و از لینک برای جستجو درباره اطلاعات بیشتر در اینترنت استفاده کند.

تمرین‌کنندگان نمی‌توانند دست‌چین و انتخاب کنند

یک روز درحال رفتن به منزل، مرد معلول ژنده‌پوشی را دیدم. در فکر بودم که آیا درباره فالون دافا با او صحبت کنم یا نه. سخنان استاد مرا تکان داد:

«نجات مردم دقیقاً این است، نجات مردم، و این‌که دست‌چین و انتخاب می‌کردیم مرحمت‌آمیز نمی‌بود.» ("آموزش فا در کنفرانس فای بین‌المللی نیویورک بزرگ 2009")

بعد از اینکه به او نزدیک شدم گفت که قبلاً در معدنی کار می‌کرد، اما شش ماه قبل در اثر تصادف با اتومبیل معلول شد. یکی از تقویم‌هایم را به دستش دادم. او خوشحال شد و آن را گرفت. درباره حقیقت فالون دافا با او صحبت کردم، تصمیم گرفت از عضویت در پیشگامان جوان خارج شود. آنگاه، از او خواستم تا از صمیم قلب این عبارات را تکرار کند: «فالون دافا خوب است و حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است.» که می‌توانند وضعیت سلامتی‌ و رفاهی‌اش را بهبود بخشند.

تقویم را در کیسه پلاستیکی بزرگی گذاشتم تا بتواند آن را تا خانه حمل کند، از من سپاسگزاری کرد.

ظاهر جوان جلب توجه می‌کند

روزی دیگر سعی کردم با فردی صحبت کنم که حاضر نبود به حرف‌هایم گوش دهد. تقویم‌ها را در کناری ‌گذاشتم که شخصی از من پرسید که آیا تقویم‌ها را توزیع می‌کنم یا نه و می‌تواند یکی از آنها را داشته باشد. به‌هرحال او بعد از نگاهی کوتاه به تقویم گفت: «این برای ترویج فالون دافا است، پس مهم نیست.»

او از آنجا دور شد، اما خودم را به او رساندم و درباره فالون دافا با او صحبت کردم. توضیح دادم که چرا حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و جیانگ زمین، رئیس سابق حزب، آزار و شکنجه فالون دافا را شروع کرد. او علاقمند به صحبت نبود.

به گفتگو با او ادامه دادم و پرسیدم که آیا نزدیک به بازنشستگی است. او گفت چند سالی دیگر باقی دارد. گفتم که من 10 سال قبل بازنشسته شدم.

به من خیره شد و متوجه شدم که توجه‌اش را جلب کرده‌ام، ازاینرو به روشنگری حقایق به او ادامه دادم، گفتم که این تقویم باارزش است و او را تشویق کردم برای کسب آگاهی بیشتر درباره این تمرین و آزار و شکنجه به وب‌سایت مینگهویی رجوع کند. این بار، او علاقمند شد.

هم‌چنین گفتم که چطور برای او مهم است که از حزب خارج شود، او موافقت کرد. قبل از رفتن گفت: «هرگز نمی‌توانستم سن تو را حدس بزنم.» توضیح دادم که فالون دافا کلاً سلامتی و رفاه عمومی را بهبود می‌بخشد، ازاینرو جوان‌تر از سنم به‌نظر می‌رسم و احساس می‌کنم.