(Minghui.org) در اکتبر 2016 مشخص شد که به سرطان سیستم لنفاوی مبتلا هستم. پزشک گفت که برای یک عمل جراحی و شیمی‌درمانی باید 200 هزار یوآن پول بپردازم. اما حتی اگر خانه‌ام را می‌فروختم باز برای به‌دست آوردن چنین پولی کافی نبود.

درست پیش از اینکه کاملاً تسلیم شوم، با فالون دافا آشنا شدم و 3 ماه پس از شروع تمرین کاملاً بهبود یافتم.

مبتلا به سرطان سیستم لنفاوی

در اکتبر 2016 سوراخ چپ بینی‌ام دچار خونریزی شد. داروهای زیادی را امتحان کردم اما همه بی‌فایده بودند. سرانجام به حدی شدت یافت که در نفس کشیدن دچار مشکل شدم. شوهرم گفت که به بیمارستان بروم تا منشأ بیماری را پیدا کنند. در آن زمان بود که پزشک گفت دچار سرطان سیستم لنفاوی هستم و به پول زیادی برای جراحی و شیمی‌درمانی نیاز دارم.

خانواده‌ام بسیار نگران فراهم کردن پول بودند تا جایی که به فروش خانه فکر کردند. اما پس از آن کجا می‌خواستیم زندگی کنیم؟ و اگر سرطانم پس از عمل درمان نمی‌شد چه؟

بنابراین تصمیم گرفتم از این فکر صرف‌نظر کنم. مادر شوهرم هر شب گریه می‌کرد و نمی‌توانستم تصور کنم که از دست دادن مادر برای فرزندانم چگونه خواهد بود.

پس از 3 ماه تمرین فالون دافا درمان شدم

درست زمانی که گویا بلایی رسیده و راه چاره‌ای هم ندارد، مادر شوهرم به یاد خالۀ شوهرم افتاد که سابقاً بسیار بیمار بود اما پس از تمرین فالون دافا بهبود یافت.

مادرشوهرم توصیه کرد که فالون دافا را از خاله یاد بگیرم. من هم چون دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم فوراً پذیرفتم.

خالۀ شوهرم به خانه‌مان آمد و گفت که فالون دافا می‌تواند مرا نجات دهد تا زمانی که به آن باور داشته باشم و بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری دافا عمل کنم.

من 5 تمرین را از او یاد گرفتم و همچنین گفت در وقت آزادم کتاب جوآن فالون را بخوانم. او گفت که هر روز ساعت 3:30 صبح بیدار می‌شود که تمرینات را انجام دهد. به حرفش گوش کردم و صبح زود بیدار می‌شدم تا تمرینات را انجام دهم. با خواندن کتاب دیدگاهم نسبت به دنیا تغییر کرد و بهتر شد.

بسیار از کاستی‌هایم را نیز پیدا کردم. برای مثال به پول بسیار وابسته بودم و به همین دلیل اکثر اوقات با شوهرم بر سر این موضوع مشاجره می‌کردم. حتی می‌خواستم از او طلاق بگیرم. اما پس از خواندن کتاب متوجه شدم که باید مهربان باشم و پیش از انجام هر کاری، اول به دیگران فکر کنم.

دیگر با شوهرم مشاجره نکردم و بر سر فرزندانم فریاد نزدم. در کارهای خانه با مادرشوهرم همکاری کردم و دیگر بر سر مسائل جزئی نجنگیدم. به این ترتیب صلح و آرامش دوباره به خانواده‌مان بازگشت.

3 ماه پس از شروع تمرین فالون دافا، تمام بیماری‌ها در بدنم ناپدید شد و بدون هیچ عمل جراحی یا دارویی، سرطانم بهبود یافت.

با تمام قلبم قدردان استاد لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا هستم. استاد زندگی‌‌ام را به من بازگرداندند.

پدرشوهرم نیز تمرین فالون دافا را شروع کرد.