(Minghui.org) من و شوهرم صاحب 3 دختر و یک پسر هستیم. برای اینکه بتوانیم هزینه‌ مدارس شبانه‌روزی آنها را بپردازیم باید روز و شب در مزرعه کار می‌کردیم. زمانی که آنها به دانشگاه رفتند و مشغول به کار شدند، وضعیت سلامتی‌ام به شدت رو به وخامت گذاشت.

روزی در سال 1997، در حال رفتن نزد پزشک بودم که دیدم مادرشوهرم تمرینات فالون گونگ را انجام می‌دهد. تصمیم گرفتم همراه او تمرینات را انجام دهم و آموزه‌های فالون گونگ را مطالعه کنم. چند روز بعد تمام بیماری‌هایم از بین رفت! کاملاً سلامت و از تأثیر این تمرین شگفت‌انگیز در حیرت بودم.

من و شوهرم تصمیم گرفتیم بازنشسته شویم و در زمین کشاورزی‌مان گروه تمرینی را تشکیل دهیم. ترتیبی دادیم تا تمرین‌کنندگان محلی هنگام صبح برای انجام تمرینات و شب برای مطالعه آموزه‌ها بیایند. ما از اصول فا پیروی و با دیگران درباره مزایای این تمرین صحبت می‌کردیم.

این دوران شگفت‌انگیزی بود و ما بسیار قدردان استاد لی هنگجی بودیم که این تمرین را به دنیا معرفی کردند.

تمرین قوی

روزی به کوهستان رفتم و زنبوری مرا نیش زد. چنین اتفاقی به‌طور معمول باعث می‌شود شخص تا روزها درد بکشد اما من بعد از یک روز استراحت حالم خوب شد. یک بار دیگر آب جوش روی پایم ریخت و به شدت سوختم. اما بدون هیچ دارویی در عرض چند روز خوب شدم. ایمان دارم که این قدرت فالون گونگ بود.

یک روز تابستانی سوار دوچرخه بودم که با یک اسکوتر تصادف کردم. 70 ساله بودم و نتوانستم فوراً از جایم بلند شوم. به خودم گفتم که تمرین‌کننده هستم و حالم خوب است. با اینکه سرگیجه داشتم و نمی‌توانستم تعادلم را حفظ کنم سعی کردم از جایم بلند شوم.

مرد جوانی که با من برخورد کرده بود می‌خواست مرا به بیمارستان ببرد. به او گفتم که فالون گونگ را تمرین می‌کنم و حالم خوب است و او می‌تواند برود. می‌خواست به من پول بپردازد اما من قبول نکردم. پس از اینکه به خانه آمدم، فرزندانم از ظاهرم وحشت کردند: صورتم کبود و به‌شدت متورم شده بود چشمانم به سختی باز می‌شد. آنها می‌خواستند آن مرد جوان را پیدا کنند و هزینه بیمارستان مرا از او بگیرند. اما مانع آنها شدم. 3 روز بعد کاملاً بهبود یافتم و فرزندانم شگفت‌زده شدند.

همه فرزندانم از فالون گونگ حمایت می‌کنند و من به آنها افتخار می‌کنم که مخالف آزار و شکنجه هستند. همه آنها در حرفه‌شان موفق بوده‌اند و مدیرانشان می‌خواستند آنها را ارتقاء مقام بدهند در نتیجه از آنها خواستند که به حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) ملحق شوند. آنها موافقت نکردند و توضیح دادند این کار را نمی‌کنند زیرا والدینشان فالون گونگ را تمرین می‌کنند که به ‌وطور ناعادلانه‌ای تحت آزار و شکنجه ح.ک.چ قرار گرفته است.

من و شوهرم هنوز از سلامتی و شادمانی برخوردار هستیم. خانواده‌مان از استاد لی سپاسگزار است!