(Minghui.org) چهار نفر از ساکنان محلی شهر بای‌شان به‌خاطر امتناع از انکار فالون گونگ محکوم به حبس شدند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سوی رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

آقای چی مین‌شیانگ 53 ساله به 5 سال حبس و پرداخت 5000 یوآن جریمه محکوم شد. خانم ژانگ کِیانگ 46 ساله به 4 سال حبس و پرداخت 4000 یوآن جریمه محکوم شد. آقای دینگ یومین 69 ساله و آقای لی شین‌وِن 65 ساله هر کدام به 1 سال حبس و پرداخت 1000 یوآن جریمه محکوم شدند.

این چهار تمرین‌کنندۀ فالون گونگ در 12 سپتامبر 2016 بازداشت شدند. آقای دینگ و آقای لی اکنون به‌قید ضمانت آزاد هستند چراکه بازداشتگاه محلی با استناد به وضعیت ضعیف سلامتی‌شان از پذیرش آنها امتناع ورزید. آقای چی در اعتراض به حبس غیرقانونی کمی بعد از بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد. او را برای معاینۀ پزشکی به بیمارستان فرستادند و در 28 سپتامبر 2016 آزاد کردند. اما پلیس روز بعد او را مجدداً بازداشت کرد. او اکنون در بازداشتگاه بای‌شان حبس است، جایی‌که خانم ژانگ از زمان بازداشتش بوده است.

درخواست‌های خانوادۀ آقای چی برای ملاقات او در بازداشتگاه رد شده است.

این چهار تمرین‌کننده در 30 اکتبر 2017 گناهکار شناخته شدند. مشخص نیست که آنها در چه تاریخی محاکمه شدند.