(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در جاکارتا، اندونزی در سه رویداد اجتماعی که از 2 الی 4 مارس 2018 برگزار شد شرکت کردند تا فالون گونگ را معرفی و آزار و شکنجه این تمرین توسط حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را افشاء کنند. بسیاری از ساکنان محلی دادخواست شکایت علیه جیانگ زمین رهبر سابق ح.ک.چ که مسئول آزار و شکایت بود را امضاء کردند. برخی از افراد به فالون گونگ علاقه‌مند شدند و تمرینات را یاد گرفتند.

بازدیدکنندگان غرفه فالون گونگ در پانگلیما پولیم جاکارتا تمرین مدیتیشن را یاد می‌گیرند.

تمرین‌کنندگان در 2 و 3 مارس غرفه‌ای در پانگلیما پولیم دایر کردند. آنها تمرین‌ تزکیه شخصی فالون گونگ را معرفی و آزار و شکنجه این تمرین در چین به دست ح.ک.چ را افشاء کردند. بسیاری از بازدیدکنندگان دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را امضاء کردند. برخی کتاب جوآن فالون را خریدند. تعدادی نیز در همان محل تمرینات را انجام دادند.

غرفه فالون گونگ در جامعه چینی

چینی‌های اندونزی فالون گونگ را می‌آموزند.

پچینان لاما و گولدوک جوامع چینی در جاکارتا هستند. بسیاری از افراد چینی توقف کردند تا اجرای تمرینات را تماشا کنند و با فالون گونگ آشنا شوند. نسخه‌های زیادی از فلایرها در میان ساکنان توزیع شد.

گروه طبل کمری تمرین‌کنندگان فالون گونگ در جامعه چینی برنامه اجرا کردند.

زمانی که گروه طبل کمری تمرین‌کنندگان فالون گونگ در خیابان برنامه اجرا کردند، بازدیدکنندگان مشعوف شدند. افراد زیادی فلایرهای آشنایی با فالون گونگ و گل‌های نیلوفر آبی کاغذی زیبا را گرفتند.

تمرین‌کنندگان در سخنرانی زنان روز 4 مارس نیز شرکت کردند. بانوان متخصص از جمله فعالان اجتماعی، وکلا، سیاستمداران و سایرین فرصتی یافتند تا با حقایق آزار و شکنجه فالون گونگ آشنا شوند.

وکیلی از استرالیا (راست) از فالون گونگ حمایت کرد.

بازدیدکنندگان از غرفه فالون گونگ جرائم ح.ک.چ در برداشت اجباری عضو تمرین‌کنندگان زنده در چین را محکوم کردند. آنها شدیداً از تلاش‌های تمرین‌کنندگان خارج از کشور برای پایان دادن به این آزار و شکنجه حمایت کردند. برخی از افراد توصیه کردند که پیوند عضو برای بیماران اندونزیایی در چین را ممنوع کنند. تعداد زیادی دادخواست حمایت از مردم چین علیه جیانگ زمین را امضاء کردند.