(Minghui.org) شش تمرین‌کنندۀ فالون گونگ به‌خاطر انتشار اخباری درخصوص آزار و شکنجۀ باورشان در شبکۀ اجتماعی وی‌چَت قرار است در 20 مارس 2018 در دادگاه شهرستان سونگ‌یانگ در استان ژی‌جیانگ محاکمه شوند.

این شش تمرین‌کننده در 22 مه 2017 بازداشت شدند. مأموران پلیس برای بازداشت سه نفر از آنها هزاران مایل از ژیجیانگ تا استان یون‌نان و هبی سفر کردند.

این تمرین‌کنندگان از زمان دستگیری‌شان در بازداشتگاه حبس هستند. آنها دائماً تحت شستشوی مغزی قرار می‌گیرند و مسئولین سعی می‌کنند آنها را مجبور به انکار باورشان به فالون گونگ کنند.

این شش تمرین‌کننده عبارتند از:

آقای وانگ یونگ، 41 ساله از شهر هانگژو، استان ژی‌جیانگ
آقای وانگ دنگلی، 26 ساله از شهرستان سونگ‌یانگ، استان ژی‌جیانگ
خانم وانگ هویی، 42 ساله از شهر کانگژو، استان هبی
خانم وانگ شین، 42 ساله از شهر لانگ‌فانگ، استان هبی
خانم هان شیائوچیو، 44 ساله از شهر چوجینگ، استان یون‌نان
خانم یو تینگ‌تینگ، 26 ساله از شهر ون‌ژو، استان ژی‌جیانگ