(Minghui.org)  

81 ساله هستم و به مدت 21 سال فالون دافا را تمرین‌ کرده‌ام. اغلب با افرادی روبرو شده‌ام که می‌خواهند بیشتر درباره فالون دافا بدانند و حدوداً 40 نسخه کتاب جوآن فالون را به افراد مختلف قرض داده‌ام. هر یک از آنها می‌خواستند آن کتاب را نگه دارند.

شهروندی والامقام قلبش تغییر می‌کند

در مسیر منزلم، بعد از توزیع مطالبِ روشنگری حقیقت درباره فالون دافا، متوجه خانم مسن‌ شیک پوشی شدم که غمگین به‌نظر می‌رسید. برای او احساس تأسف کردم و پرسیدم چرا ناراحت است.

گفت که شوهرش چند ماه قبل درگذشته است. به او گفتم که چند سال قبل شوهرم را ازدست داده‌ام و طول می‌کشد که قلب آرام گیرد.

گفتم: «هنوز زمان زیادی سپری نشده بنابراین باید غم و اندوه را تحمل کنی. باید آن را فراموش کنی و با فرزندان و نوه‌هایت باشی.» او لبخندی زد و پرسید آیا می‌توانم به دیدنش بروم و کمی بیشتر صحبت کنم، من هم قبول کردم.

در منزلش درباره فالون دافا صحبت کردیم. او گفت که این تمرین را دوست ندارد، دلیلش را از او پرسیدم.

آن خانم به من گفت تقریباً یک سال با پسرش در کانادا زندگی می‌کرد. او اغلب تمرین‌کنندگان را می‌دید که علیه نقض حقوق بشر که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) نسبت به تمرین‌کنندگان دافا مرتکب می‌شود، اعتراض می‌کردند. او معتقد بود که این توهین و تحقیر مردم چین است.

از این فرصت استفاده کردم تا درباره حقه خودسوزی میدان تیان‌آن‌من، حبس، شکنجه و برداشت اعضاءِ تمرین‌کنندگان زنده به او بگویم. او درنهایت وحشتناک بودن آزار و شکنجه جاری و دلیل اعتراض تمرین‌کنندگان علیه آن را درک کرد.

این خانم بعد از گوش دادن به توضیحاتم، نگرش بسیار مثبتی درباره فالون دافا پیدا کرد. درحقیقت، او حتی تصمیم گرفت که تمرین را شروع کند و با اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری زندگی کند. پیشنهاد کردم جوآن فالون را بخواند و تمرینات را به او نشان دادم.

ازآنجاکه نسخه چاپیِ جوآن فالون را نداشتم، نسخه‌ای دست‌نویس به او دادم. یک دی‌وی‌دی نیز به او دادم که حاوی آموزش تمرین بود و کمک کردم تمرینات را یاد بگیرد.

درنهایت یک نسخه چاپیِ جوآن فالون را پیدا کردم، اما او می‌خواست نسخه دست‌نویس را نگه دارد. او می‌گفت که پیدا کردن نسخه چاپی آسان نیست و اشکال ندارد که نسخه دست‌نویس داشته باشد.