(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ از سانفرانسیسکو و هیوستون شنبه گذشته در راهپیمایی‌های روز سنت پاتریک در شهرهای مربوطه خود شرکت، و تمرین تزکیه باستانی چینی فالون گونگ و اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری‌اش را معرفی کردند.

گروه مارش تیان گوئو در راهپیمایی سانفرانسیسکوابراهام، رهبر گروه مارش تیان گوئوی سانفرانسیسکوتمرین‎‌کنندگان فالون گونگ در راهپیمایی هیوستون

لباس‌های سنتی چینی و اجراهای موسیقی چینی و غربیِ گروه مارش فالون گونگ در میان 125 گروه حاضر در راهپیمایی سانفرانسیسکو برجسته شد.لیام فروست، برگزارکننده این رویداد از دیدار مجدد آنها در راهپیمایی امسال خوشحال بود.
فروست گفت: «اجراهای آنها عالی است و لباس‌های‌شان را دوست دارم. آنها همیشه کارهای بزرگی انجام می‌دهند. ما سپاسگزاریم که هرسال به این راهپیمایی می‌آیند.»
میشل یاسمین از مودرو، کالیفرنیا با خانواده‌اش این رژه را تماشا کرد. او از گروه مارش تیان گوئو خیلی تقدیر کرد.او گفت: «ما این گروه را دوست داریم. عالی است! قطعاً بهترین است.»یاسمین وقتی متوجه شد که اصول راهنمای فالون گونگ حقیقت، نیکخواهی، بردباری است، بیان کرد که صاحب یک مدرسه خصوصی است و اینکه این اصول باید در همه جا آموزش داده شود.او اضافه کرد: «این جهان به نیکخواهی و بردباری نیاز دارد. آزار و شکنجه فالون گونگ اشتباه است. مردم چین باید آزادی داشته باشند.» نمایش تمرین‌ها در راهپیمایی هیوستون نیز چشمگیر بود.مایک راموس در میان حضار از اجرای گروه فالون گونگ لذت برد.راموس گفت: «آن را بسیار دوست دارم. اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری عمیق و پرمعنا است. فوق‌العاده است.»