(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در مسیری الهی گام برمی‌دارند، بنابراین شیوه‌ قانونی که در اعتراض به آزار و اذیت در پیش می‌گیرند، کاملاً متفاوت از شیوه قانونی افراد معمولی برای رسیدن به هدف است.

تمرین‌کنندگان فالون دافا در این دنیا مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، اما این فقط رویدادی است که در سطح ظاهری رخ می‌دهد. می‌دانیم که در سطحی بنیادی، نیروهای کهن، از سایر بُعدها اعمال افراد را تحت کنترل قرار می‌دهند. آنها از یاوران تاریک، شیاطین فاسد و روح اهریمنی کمونیست استفاده می‌کنند تا اداره ۶۱۰، پلیس، دادستان‌ها و قضات را به سمت آزار و اذیت تمرین‌کنندگان سوق دهند.

بنابراین، فرستادن افکار درست که عوامل شیطانی را از ریشه نابود می‌کنند، مستقیم‌ترین راه برای متوقف کردن آزار و اذیت تمرین‌کنندگان است. همچنین راهی برای کمک به افراد عادی است تا از چنگال نیروهای کهن رها شوند و بتوانند حقایق مربوط به دافا را درک کنند، دافا را مورد تکریم قرار دهند و نجات یابند. فقط تمرین‌کنندگان قادر به انجام چنین کاری الهی هستند.

رویکردهایی که تمرین‌کنندگان دافا با استفاده از نظام حقوقی در اعتراض به آزار و اذیت برمی‌گزینند، باید کاملاً متفاوت از شیوه افراد معمولی جامعه باشد که برای محافظت از خودشان به نظام حقوقی متوسل می‌شوند. وقتی افراد معمولی جامعه در اعتراض به آزار و اذیت و حمایت از حقوق‌شان از نظام قضایی استفاده می‌کنند، تمرکز آنها بر مشکل خودشان است.

البته، بسیاری از افراد دارای آرمان‌هایی هستند و به‌خاطر اصلاح اشتباهات نظام قضایی به آن مراجعه می‌کنند تا به آینده بهتری برای کشورشان دست یابند. چنین افرادی سعی می‌کنند قوانین و مؤسسات ملی را ارتقاء دهند، اما درحقیقت از قانون برای محافظت از حقوق قانونی خود یا سایر افراد استفاده می‌کنند تا اهداف‌شان را از طریق ارتقاء نظام حقوقی تحقق بخشند.

اما تمرین‌کنندگان، برای نجات خودشان به قانون متوسل نمی‌شوند. در‌عوض، ما از قوانین برای نجات افرادی مانند مأموران اجرای قانون، دادستان‌ها و قضات استفاده می‌کنیم که قوانین را تفسیر کرده و به اجرا می‌گذارند.

گفته‌ای چینی از عهد باستان وجود دارد که می‌گوید: «قوانین نمی‌توانند خودشان به اجرا دربیایند.» اگر مأموران اجرای قانون صادق و درستکار نباشد، هر قانونی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) طی دهه‌ها حاکمیت خود، وجدان مأموران اجرای قانون را سست کرده است. ازآنجاکه مسئولان اجرای قانون به نحوی تحت آموزش قرار می‌گیرند تا تصدیق کنند که قوانین فقط چیزی است که حزب کمونیست چین از آنها می‌خواهد، بنابراین توانسته‌اند هدف از قوانین موجود را نادیده بگیرند و دستورات اداره ۶۱۰ را برای «از بین بردن فالون گونگ» اجرا کنند.

صرفاً به این دلیل که مسئولان اجرای قانون بسیار سازش و مصالحه کرده‌اند، ح.ک.چ توانسته است به آزار و شکنجه فالون گونگ ادامه دهد. تحت این شرایط، تمرین‌کنندگان دافا الزامی نمی‌بینند تا با مراجعه به قوانین موجود، فقط خودشان را نجات دهند، زیرا تعداد بسیاری از مأموران اجرای قانون هستند که تمایل دارند عدالت را به اجرا درآورند و از حقوق قانونی تمرین‌کنندگان حمایت کنند.

وقتی به آزار و اذیت اعتراض می‌کنیم، هر کسی را که در آن دست دارد و افرادی که در نظام قضایی کار می‌کنند نجات می‌دهیم. حالا چگونه باید به بهترین شکل آنها را نجات دهیم؟

می‌توانیم وضعیت را برای آنها از دیدگاه قانونی توضیح دهیم و به آنها یادآوری کنیم که «اعتقاد معنوی قانونی است، درحالی‌که آزار و اذیت جرم است.» همچنین باید بر مزایای فالون گونگ تأکید کنیم.

مهمتر از همه، می‌توانیم برای از بین بردن عناصر شیطانی افکار درست بفرستیم که جامعه بشری را متزلزل می‌کنند و مردم عادی را به سمت آزار و اذیت دافا سوق می‌دهند. وقتی این عناصر متلاشی شوند، دیگر نمی‌توانند مردم را کنترل کنند و افراد اکنون می‌توانند نجات یابند.

همان‌طور که تمرین‌کنندگان بیشتر و بیشتری برای اعتراض به نظام قضایی مراجعه می‌کنند و برای پایان دادن به آزار و اذیت در تلاش هستند، باید به اصول فوق آگاه‌تر و روشن‌تر باشیم: رویکردهایی که تمرین‌کنندگان دافا با استفاده از نظام حقوقی در اعتراض به آزار و اذیت برمی‌گزینند، کاملاً متفاوت از شیوه افراد معمولی جامعه است. ما نباید خودمان را با مردم عادی اشتباه بگیریم؛ چرا که در مسیری الهی گام برمی‌داریم.