(Minghui.org) تمرین‌کنندگان محلی در طول تعطیلات سال نوی چینی همدیگر را ملاقات کردند، تجربیات خود مربوط به موضوعاتی ازجمله سختی‌های خانوادگی را به‌اشتراک گذاشتند. برخی حتی مدتی طولانی دارای مشکلات خانوادگی بودند که به‌طور جدی مانع فعالیت‌های‌شان در روشنگری حقیقت درباره دافا به مردم می‌شد.

تمرین‌کنندگانی نیز بودند که روزانه فا را مطالعه می‌کردند، به‌خوبی سه کار را انجام می‌دادند و درنتیجه، تعداد بسیاری از مردم که حقیقتِ دافا را می‌شنیدند از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) خارج می‌شدند. بااین‌حال، این تمرین‌کنندگان اغلب کارمای بیماری را تجربه می‌‌‌کردند.

هم‌چنین درباره تمرین‌کنندگانی که در منطقه ما یا سایر مناطق درگذشته بودند، صحبت ‌کردیم.

بسیاری از تمرین‌کنندگان می‌گفتند علیرغم مطالعه فا، دیگر نمی‌توانند به حقیقت فا آگاه شوند. اما من معتقدم که روشن‌بینی از اعتماد می‌آید. اگر فردی نتواند به فا آگاه شود، باید از خودش بپرسد: «آیا هنوز به دافا اعتماد دارم؟»

اگر فردی به فا اطمینان نداشته باشد، یا احتمالاً دیگر صد در صد به فا اعتماد نداشته باشد، در آن جذب نمی‌شود. به‌هرحال، رفتار شخص ماجرای متفاوتی را بیان می‌کند.

استاد بیان کردند:

«روشن‌بینی و آگاهی شما فقط درباره این است که پس از غلبه بر سختی‌ها در تمرین‌تان، به تزکیه ادامه می‌دهید. منظور ما از «روشن‌بینی خودتان» این است. درخصوص به‌طور واقعی روشن‌بین‌شدن به چیزی از اصول، اگر این فا اجازه ندهد آن را بدانید، بدون توجه به اینکه چگونه سعی می‌کنید، نمی‌توانید به آن روشن‌بین شوید. ازاین‌رو باید این شرط را برآورده کنید: باید به‌طور حقیقی تزکیه را تمرین کنید.» (آموزش فا در کنفرانس فای اروپا)
«نیازی ندارید دیگر که روی این چیزهای سطح پایین کار کنید. شما را به ورای آن هل داده و کمک می‌کنیم بدن‌تان به حالت رها از هرگونه بیماری برسد.» (جوآن فالون)

برخی از تمرین‌کنندگان وقتی در جایی ناراحتی داشتند همیشه به بیماری فکر می‌کردند و فای استاد را به‌یاد نمی‌آوردند.

استاد بیان کردند:

«پس اگر هر شاگرد بتواند آن را انجام دهد، می‌توانم به شما بگویم، با پنج دقیقه فرستادن افكار درست با همدیگر، شیطان در سه‌قلمرو هرگز دوباره وجود نخواهد داشت.» ("سخنرانی فا در کنفرانس فلوریدا، ایالات متحده آمریکا")

آن می‌تواند این معنی را نیز بدهد که زمان فرستادن افکار درست به توانایی خودمان شک داریم، بنابراین اهریمن هنوز ما را تحت آزار و اذیت قرار می‌دهد.

روشن شدن و آگاهی به معنای فا

اگر به‌طور کامل به استاد اعتماد نداشته باشیم، فا خود را برای ما آشکار نمی‌کند. بودا میلارپا درحالی‌که تزکیه می‌کرد، هرگز نظم و ترتیب استادش را مورد سؤال قرار نمی‌داد. همواره باور داشت که استادش بهترین را برایش نظم و ترتیب می‌دهد. اگر بتوانیم همانند بودا میلارپا باشیم، قطعاً می‌توانیم به معنای جدید فا آگاه شویم.

علاوه‌براین، نگاه به درون تعیین می‌کند که آیا می‌توانیم از سختی عبور کنیم و به سطح بالاتر تزکیه روشن‌بین شویم.

استاد بیان کردند:

« (آموزش فا در کنفرانس فای اروپا)
«اگر با هر چیزی که مواجه می‌شوید بتوانید خودتان را مورد بررسی قرار دهید، پس می‌گویم واقعاً قابل‌توجه هستید و هیچ چیز نمی‌تواند در مسیرتان به سمت کمال مانع شما شود. اما وقتی در مشکلات می‌افتیم، اغلب به بیرون نگاه می‌کنیم، «چرا شما با من اینگونه رفتار می‌کنید؟» و به‌جای اینکه خودمان را مورد بررسی قرار دهیم، احساس می‌کنیم که با ما غیرمنصفانه رفتار شده است. این بزرگ‌ترین و مهلک‌ترین مانع برای تمام موجودات زنده است. در گذشته برخی از مردم گفتند غیرممکن است که در تزکیه موفق شد. چگونه یک شخص می‌تواند در تزکیه موفق شود؟ [آنها نمی‌توانستند در آن موفق شوند] زیرا این بزرگ‌ترین مانع بود و هیچ کسی مایل نبود در بین مشکلات تقصیرها را در خودش پیدا کند. وقتی شخصی احساس می‌کند که صدمه دیده است یا وقتی با بدبختی و ناکامی مواجه می‌شود، برای او واقعاً مشکل است که هنوز هم خودش را مورد بررسی قرار دهد و ببیند که آیا کاری اشتباه را انجام داده است. اگر شخصی بتواند آن را انجام دهد، پس می‌گویم که در این مسیر، در این مسیر تزکیه و برای کل هستی‌اش، هیچ چیز نمی‌تواند او را متوقف کند. حقیقتاً این‌طور است.» (آموزش فا در کنفرانس سنگاپور)

استاد بارها درباره نگاه به‌درون بدون قید و شرط به ما گفته‌اند. هرچند اغلب به درون نگاه می‌کنیم، فکر می‌کنیم که مقصر نیستیم. اگر باور داشته باشیم که حق با ما است، اغلب می‌خواهیم توضیح دهیم، متقاعد و تأکید کنیم که نظرمان درست است.

استاد از ما می‌خواهند سطح‌مان را ارتقاء دهیم، اما ما می‌خواهیم ثابت کنیم درست هستیم و حق با ما است. نگرش صحیح این است که به درون نگاه کنیم حتی وقتی در اشتباه هستیم.

اگر بتوانیم آن را انجام دهیم، شبیه چیزی خواهد بود که استاد بیان کردند:

«...در این مسیر تزکیه و برای کل هستی‌اش، هیچ چیز نمی‌تواند او را متوقف کند. حقیقتاً این‌طور است.» (آموزش فا در کنفرانس سنگاپور)