(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در ترکیه، در تاریخ 9 مارس 2018، فیلم مستند «چین آزاد» را در گروه پزشکی دانشگاه مصطفی کمال در انتاکیه به‌نمایش گذاشتند.

دانشجویان گروه پزشکی، گروه الهیات و گروه اقتصاد در نمایش این مستند شرکت کردند. برخی از رؤسا و استادان دانشگاه نیز این فرصت را یافتند تا این فیلم، مستندی درباره آزار و شکنجه فالون گونگ در چین، را ببینند.

گزده گِزِک، دانشجوی سال پنجم دانشکده پزشکی و تمرین‌کننده فالون دافا، میزبان مستند «چین آزاد» در دانشکده خود.

گُزده گِزِک، دانشجوی سال پنجم دانشکده پزشکی که فالون دافا را تمرین می‌کند، میزبان این مستند در دانشکده خود بود. گزده گفت: «از تابستان سال 2015 فالون دافا را تمرین کرده‌ام. به‌عنوان یک تمرین‌کننده، از مزایای فالون دافا فوق‌العاده بهره‌مند شده‌ام و احساس می‌کنم که گویا آزار و شکنجه در چین مرا هدف قرار داده است. این موارد نقض حقوق بشر مرا وحشت‌زده کرده و درباره انجام کاری در این خصوص احساس مسئولیت می‌کنم.»

سونگول سلیک، دانش‌آموز سال سوم گروه اقتصاد.

سونگول سلیک، دانشجوی سال سوم گروه اقتصاد، اظهار داشت: «آن یک فیلم واقعاً زیبا بود. چون فرد حساسی هستم، وقتی تصاویر افرادی که شکنجه می‌شدند را نشان می‌دادند، باید سرم را برمی‌گرداندم، اما آن تأثیر عمیقی بر من گذاشت. غیرقابل تصور است که یک کشور شهروندان خود را این‌چنین تحت آزار و اذیت قرار دهد.»

پس از نمایش این فیلم، تمرین‌کننده‌ای درباره جنبش جمع‌آوری امضاء صحبت کرد که خواستار پایان دادن به این آزار و اذیت بود. دانشجویان در حمایت از فالون دافا مشتاقانه این دادخواست را امضاء کردند.

مصطفی نوسوز، دانشجوی سال سوم گروه اقتصاد، گفت که به‌طور تصادفی تی‌شرتی پوشیده که کلمه «آزادی» رویش نوشته شده است!

مصطفی نوسوز، دانشجوی سال سوم گروه اقتصاد، به‌طور تصادفی در آن روز تی‌شرتی به تن داشت که رویش کلمه «آزادی» نوشته شده بود. او پس از تماشای این مستند گفت: «در چین انجام این کار بی‌رحمانه با شهروندان، بسیار دردناک و وحشتناک است. می‌دانیم که رژیم چین مردم را شکنجه می‌کند؛ بسیار ناراحت هستم و از این کمپین جمع‌آوری امضاء ‌کاملاً حمایت می‌کنم. امیدوارم که این کمپین به توقف این آزار و شکنجه کمک کند.»