(Minghui.org) هر روز در مقابل عکس استاد عود می‌سوزانم، و هر روز می‌بینم که استاد در عکس با نیکخواهی به من لبخند می‌زنند.

با این حال به مدت چند روز زمانی که عود می‌سوزاندم و به استاد هه‌شی می‌دادم، دیدم که اشک از چشمان استاد به گوشه لب‌های‌شان می‌ریخت. لبخندشان ناپدید شده بود. استاد با جدیت و اندکی غم و اندوه به من نگاه کردند.

شوکه شدم و با صدای بلند گریه کردم. زانو زدم و به استاد گفتم: «استاد، شما بار بسیار زیادی را برای ما به دوش کشیده‌اید و نگران ما هستید. احتمالاً به خوبی عمل نکرده‌ام، بنابراین شما غمگین هستید. شما را ناامید کردم. استاد، من قطعاً بهتر عمل خواهم کرد. با جدیت بیشتر تزکیه خواهم کرد. استاد لطفاً نگران نباشید.»

برای مدتی طولانی در مقابل عکس استاد زانو زدم و گریه کردم.

روز بعد، دوباره امیدوار بودم که استاد لبخند بزنند. اما زمانی که عود سوزاندم، دوباره دیدم که استاد در حال اشک ریختن هستند. ایشان هنوز جدی و غمگین به نظر می‌رسیدند.

دوباره زانو زدم و گریه کردم. احساس غم و اندوه بسیار زیادی داشتم و به استاد گفتم: «استاد، نگران نباشید. بدون توجه به اینکه این سفر چه مدت طول بکشد، بهتر عمل خواهم کرد و نجات شما را بی‌ثمر نخواهم کرد.»

تمام طول روز گریه کردم، بخاطر احساس غم و اندوه استاد، و بخاطر وابستگی‌هایم غمگین بودم.

به مدت بیش از دو هفته اشک بر چهره استاد دیدم. احساس گناه می‌کردم و هر روز می‌گریستم. هرگز آن دوره را فراموش نخواهم کرد.

سپس عکس استاد به حالت قبل بازگشت. اشک‌ها ناپدید شدند و چهره غمگین‌شان دوباره به چهره‌ای با لبخندی نیکخواهانه تبدیل شد.

با این حال تأثیرش روی روحم ازبین نرفت. نمی‌توانستم به‌خوبی بخورم یا بخوابم. سایر تمرین‌کنندگان نیز جاری شدن اشک در عکس استاد را دیده بودند، بنابراین درک‌های‌مان را به اشتراک گذاشتیم. تمایل دارم که درک‌هایم را با همه تمرین‌کنندگان به اشتراک بگذارم.

به‌عنوان مریدان دافا همه ما باید از خودمان بپرسیم: «چرا استاد در حال اشک ریختن بودند؟ برای چه کسی اشک می‌ریختند؟»

همه ما پاسخ را می‌دانیم.

استاد برای موجودات ذی‌شعوری اشک می‌ریختند که اگر موضع خود را به درستی تعیین نکنند در اصلاح فا نابود خواهند شد.

استاد همچنین برای تمرین‌کنندگانی اشک می‌ریختند که در تزکیه خود سست شده‌اند. پایان اصلاح فا در حال نزدیک شدن است. زمانی که آن روز برسد، همه شیاطین، همچنین موجودات ذی‌شعور نجات نیافته و موجودات سطح بالایی که از بدن‌های کیهانی بی‌شمار به زمین آمدند که فا را کسب کنند، ازبین خواهند رفت.

استاد در طول این 20 سال گذشته به دفعات به این مسائل اشاره کرده‌اند. به‌عنوان مریدان دافا در دوره اصلاح فا، از کجا آمده‌ایم، کجا قرار است برویم و وظایف‌مان چیست؟ اگر موجودات ذی‌شعورمان را نجات داده بودیم و خودمان را خوب تزکیه‌ کرده بودیم که منجر به کمال با ثمره حقیقی می‌شد- استاد اشک نمی‌ریختند.

از زمانی که استاد دافا را در سال 1992 به عموم معرفی کردند، سرنوشت بسیاری از وقایع کیهانی مانند پایان دنیا در سال 1999 تغییر کرده است. استاد، کارمای تمام نژاد بشر را تحمل کرده‌اند. استاد با تحمل کارمای عظیمی كه هیچ موجود روشن‌بین سطح بالای دیگری قادر به تحمل آن نیست، پایان اصلاح فا را بارها به تعویق انداخته‌اند. این زمانی که استاد برای همه مریدان تمدید کرده‌اند بدین منظور است تا مریدان مردم را نجات دهند و خود را تزکیه کنند.

استاد به‌طور مکرر اشاره کرده‌اند که مریدان دافا در دوره اصلاح فا همگی پادشاهان و لُردهای بدن‌های آسمانی سطح بالا هستند. ما به منظور کسب این فا در دنیای بشری و نجات موجودات ذی‌شعورمان، انواع سختی‌ها و آزمایشات را تحمل کرده‌ایم و وارد «سه قلمرو» شدیم. بعد از بازپیدایی‌های بی‌شمار در نهایت فا را کسب کرده‌ایم.

استاد به‌منظور نجات ما از همه اشتباهاتی که ما و سایر موجودات ذی‌شعور در تاریخ مرتکب شده‌ایم، چشم‌پوشی کرده‌اند. استاد بارها و بارها به ما فرصت‌‌ها، زمان و محیطی بخشیده‌اند که خودمان را اصلاح و تا کمال تزکیه کنیم.

در مقابل چنین استاد نیکخواه و چنین فای بسیار عظیمی، چگونه می‌توانیم خوب عمل نکنیم؟ تا چه مدت استاد برای ما صبر خواهند کرد؟ اصلاح فا محدودیت زمانی دارد. هنگامی که آن روز برسد، ما همگی ثمرات یا پیامدهای آنچه که در حال حاضر انجام می‌دهیم، دریافت خواهیم کرد.

بدون توجه به اینکه چقدر زمان داریم، از حالا به بعد باید همگی بهتر عمل کنیم، قدر این فرصت بی‌نهایت ارزشمند را بدانیم، افراد بیشتری را نجات دهیم و خودمان را تزکیه کنیم. فقط با اینگونه عمل کردن استاد برای ما خوشحال خواهند بود.