(Minghui.org) وقتی به اهداف زندگی و محدودیت‌های اخلاقی شخصی می‌رسد، یانگ جیاچنگ در مقایسه با بسیاری از دانشجویان کالج، به‌طرزی استثنایی بالغ است.

دانشجوی مدیریت اطلاعات در دانشگاه علم و فناوری هوآهسیا می‌گوید خوش‌اقبال است که در کودکی تمرین فالون گونگ را آموخته است که به او جرأت روبرو شدن با آینده را می‌بخشد.

یانگ جیاچنگ، دانشجوی دانشگاه علم و فناوری هواهسیا

یانگ جیاچنگ از دوران مهدکودک فالون گونگ را همراه پدربزرگ و مادربزرگ خود تمرین کرده است، اما می‌گوید که تا قبل از دوره دبیرستان درخصوص این تمرین واقعاً جدی نبود.

جیاچنگ گفت: «این فرصت را داشتم تا رقص را مطالعه کنم و متوجه شدم که اگر به‌طور جدی فالون گونگ را تمرین کنم، ذهن آرامم واقعاً به بهبود مهارت‌های رقصم کمک می‌کند.»

جیاچنگ از آن به بعد سعی دارد آموزه‌های فالون گونگ را دنبال کند که مهم‌ترین آنها نگاه به درون در مواجهه با تضادها است.

جیاچنگ گفت: «سابقاً در مدرسه، با گرایشات هم‌سن‌و‌سالانم همراه می‌شدم و گاهی از کلمات بد استفاده می‌کردم. از طریق تمرین فالون گونگ، متوجه شدم که چرا این کار اشتباه است، بنابراین سعی می‌کنم رفتار و گفتارم را محدود و کنترل کنم.»

جیاچنگ نگران بود که وقت گذراندن با همکلاسی‌هایش تأثیر بدی روی تمرینش داشته باشد، بنابراین خودش را از آنها جدا کرد، اما بعداً متوجه شد این کار اشتباه است و اگر از جامعه جدا شود، نمی‌تواند فالون گونگ را تمرین کند.

او گفت: «همه اطرافیانم با من رابطه تقدیری دارند، بنابراین باید با همه به‌خوبی کنار بیایم. به این ترتیب، آنها فرصت خواهند یافت با فالون گونگ آشنا شوند. حالا دوستان زیادی دارم.»

او گفت: «فالون گونگ به من می‌آموزد که اول به فکر سایرین باشم و همیشه سعی می‌کنم این کار را انجام دهم.»

یک بار در یک پروژه گروهی برای کلاس، جیاچنگ و اعضای تیم قرار بود گزارشی را تکمیل کنند. هر یک از آنها باید بخش مربوط به خود را انجام می‌دادند و سپس گروه باید درباره یک بخش ‌ادغامی فکر می‌کرد و نظر می‌داد. همه روی گزارش‌های فردی خود متمرکز شده بودند و تنها جیاچنگ روی بخش ادغامی کار می‌کرد.

یک هفته قبل از مهلت پایان ارائه پروژه، اعضای گروه متوجه شدند که بخش ادغامی را آغاز نکرده‌اند. درحالی‌که سایرین وحشت‌زده شده بودند، جیاچنگ آنچه انجام داده بود را ارائه و آن روز آنها را نجات داد.

رویکرد مثبت جیاچنگ بر برخی از همکلاسی‌هایش تأثیر گذاشت و محیطی متعالی را برای مطالعه شکل داد.

جیاچنگ گفت: «به پیروی از اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباریِ فالون دافا ادامه و تکالیفم را به‌خوبی انجام خواهم داد. نباید نگران آینده باشم!»