(Minghui.org) چهار تمرین‌کننده فالون گونگ مسن حدوداً هفتاد ساله در شهر یان، استان سیچوان در 3 اوت 2016 به حبس محکوم شدند.

چهار تمرین‌کننده و دوره محکومیت‌شان عبارتند از: خانم گان یولیان، 74 ساله، به سه سال حبس همراه با شش ماه آزادی به قید التزام محکوم شد؛ خانم هو جیاچی، 76 ساله به سه سال حبس، همراه با چهار سال آزادی به قید التزام؛ خانم وانگ گوانگیینگ، 78 ساله به سه سال حبس همراه با سه سال آزادی به قید التزام؛ و خانم هوانگ شیوهوا، 73 ساله به سه سال حبس به همراه سه سال آزادی به قید التزام محکوم شدند.

این چهار تمرین‌کننده در 26 اوت 2015 دستگیر شدند. آقای هو، خانم هوانگ و خانم گان را آن شب به بازداشتگاه دوئویینگ بردند. سپس پرونده‌های‌شان به دادستانی بازگردانده شد.

خانم وانگ در روز دستگیری‌اش آزاد شد. با این وجود، سه روز بعد او را به بازداشتگاه دئویینگ بردند و آنجا به مدت یک هفته بازداشت شد.

خانم هوانگ در 30 سپتامبر 2015 درحالی‌که منتظر دادگاه بود، به قید وثیقه آزاد شد. خانم گان و آقای هو علائم فشار خون بالا داشتند. آنها در 17 مارس 2016 آزاد شدند.

اداره 610 منطقه یوچنگ در شهر یان یک «واحد اصلاح» شکل داد و افرادی را استخدام کرد که این چهار تمرین‌کننده را تحت نظر قراردهند. این چهار نفر را مجبور می‌کردند که هر ماه گزارشاتی بنویسند. پلیس همچنین دستگاه‌های نظارتی در خانه‎‎های خانم گان و خانم وانگ نصب کرد.

شش نماینده از کمیته محله، اداره پلیس محلی و اداره 610 در 19 مه 2017 به خانه خانم گان رفتند و او را تحت آزار و اذیت قراردادند.