(Minghui.org) خانم لی آیفن، یک تمرین‌کنندۀ فالون گونگ از روستای نانهه‌دو در شهر گونگیی در 1 ژوئن 2017 بازداشت شد. چند روز پیش از بازداشت، هنگامی که خانم لی مطالب فالون گونگ را در یکی از بخش‌های شهر جیائوزو نصب می‌کرد، پلیس او را از طریق دوربین نظارتی شناسایی کرد.

بازداشت و غارت خانه

در ساعت 11 صبح 1 ژوئن 2017 سه مأمور مرد و یک مأمور زن از ادارۀ پلیس شهر جیائوزو و دو مأمور از ادارۀ پلیس شهر گونگیی همراه با دو مأمور از ادارۀ پلیس نانهه‌دو به زور وارد خانۀ خانم لی در روستای نانهه‌دو، شهرستان هِلو در شهر گونگیی شدند.

مأموران بلافاصله و بدون هیچ توضیحی شروع به غارت منزل خانم لی کردند. آنها یک چاپگر، یک رایانۀ نوت‌بوک و مطالب چاپ‌شده مرتبط با فالون گونگ را غارت کردند.

سپس خانم لی 68 ساله را به بازداشتگاه شهر جیائوزو بردند.

بازداشت سایر تمرین‌کنندگان

در روز 2 ژوئن 2017 آقای ژانگ یوان‌هنگ از شهر گونگیی به‌خاطر اینکه خانم لی را به ادارۀ پست می‌رساند تا مطالب فالون گونگ را ارسال کند، توسط پلیس جیائوزو دستگیر شد.

از مکان سایر تمرین‌کنندگانی که در این پرونده درگیر بودند اطلاعی دردست نیست. اطلاعات بیشتر هنوز به دست ما نرسیده است.

خانم لی در بین همسایگان منطقه‌اش به مهربانی معروف است. او از سلامتی خوبی برخوردار بوده است چراکه بیماری‌های قبلی‌اش پس از شروع تمرین فالون گونگ ناپدید شدند.