(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مالزی به مناسبت سال نوی چینی اخیراً در چهار راهپیمایی در استان سلانگور شرکت کردند و زیبایی فالون گونگ در فرهنگ سنتی چینی را با جامعه چند فرهنگی مالزی به اشتراک گذاشتند.

شرکت آنها با استقبال گرمی روبه‌رو شد و بسیاری از بازدیدکنندگان مشتاق بودند تمرین‌کنندگان در مراسم سال بعد نیز شرکت کنند.

اجرای تمرین‌کنندگان در راهپیمایی سال نو در 24 فوریه در سونگای پلک.

راهپیمایی تمرین‌کنندگان در 24 فوریه در تانجونگ سپات.

سوبرامانیام از سونگای پلک از اجراهای فالون گونگ راضی بود.

شاه الم از سونگای پلک از آشنایی با فالون گونگ بسیار راضی و مایل بود این تمرین را شروع کند.

خانم هسو از تانجونگ سپات از دیدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ واقعاً خوشحال شد و امیدوار بود که سال بعد نیز در راهپیمایی شرکت کنند.

راهپیمایی در جین‌جانگ اوتارا در 25 فوریه.

شهروندان جین‌جانگ اوتارا از تمرین‌کنندگان استقبال می‌کنند.

راهپیمایی 25 فوریه در سری کمبانگان.

آقای هوآنگ لین برای تمرین‌کنندگان آرزوی موفقیت کرد و گفت: «این [فالون گونگ] به مردم می‌آموزد خوب باشند اما در چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفت است. این نادرست است.»

آقای وو های‌مینگ گفت: «چند دهه است که در جین‌جانگ اوتارا زندگی می‌کنم اما این اولین باری است که راهپیمایی فرهنگ سنتی چینی را می‌بینم. خیلی خوب است که فالون گونگ برای ما آورده شده است و به نسل بعدی فرصتی می‌دهد تا با فرهنگ چینی آشنا شوند.»

راجو از سری کمبانگان از اجرای فالون گونگ بسیار لذت برد.

آقای بالان از سری کمبانگان دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه فالون گونگ در چین را امضاء کرد. او گفت: «برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده کار بسیار وحشیانه‌ای است اما شما باید بگذارید مردم بیشتری از آن آگاه شوند و ار آنها بخواهید که در مقابل این آزار و شکنجه بایستند. برایتان دعا می‌کنم.»