(Minghui.org)  بی.تی، روزنامه‌ای در دانمارک، مجموعه عکس‌هایی درخصوص رویدادهای عید پاک سال‌های اخیر را منتشر کرد. عکسی از سال ۲۰۱۲، گروهی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ را نشان می‌دهد که در باغ کینگ تمرین مدیتیشن انجام می‌دهند.

عکسی از وب سایت بی.تی: تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سال ۲۰۱۲، در هوایی برفی مدیتیشن می‌کنند.

در ۳۱ مارس ۲۰۱۸، تمرین‌کنندگان فالون گونگ طبق معمول برای انجام تمرینات در باغ کینگ گردهم آمدند. آنها هر ساله، هر یکشنبه، برای انجام مدیتیشن در این باغ زیبا ثابت‌قدم هستند و برایشان مهم نیست که هوا بارانی یا آفتابی ... یا برفی باشد.

در بعدازظهر تمرین‌کنندگان به روسکیلده رفتند تا درباره فالون گونگ و آزار و اذیت تمرین‌کنندگان در چین سطح آگاهی مردم را بالا ببرند. باوجود بوران شدید، تعداد زیادی از مردم برای خرید به روسکیلده رفتند و این فرصت را پیدا کردند تا درباره فالون گونگ آگاه شوند.

خانمی تمرینات فالون گونگ را یاد می‌گیرد.

به‌محض اینکه تمرین‌کنندگان پرچم خود را برافراشتند، سه نفر از آنها خواستند که درباره این تمرین آگاه شوند. آنها متعجب شدند از اینکه چنین روش صلح‌آمیزی در چین مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، روشی که افراد تمرین‌کننده بر‌اساس حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خودشان را اداره می‌کنند. تمرین‌کننده‌ای به آنها گفت که به‌خاطر تمرین فالون گونگ به مدت ۷ سال در چین زندانی شده بود و اینکه رژیم کمونیست اعضای بدن تمرین‌کنندگان زندانی در چین را برای اعمال جراحی پیوند درمی‌آورد. بازدیدکنندگان از خشونت اعمال‌شده وحشت‌زده شدند و صمیمانه از تمرین‌کننده مزبور به‌خاطر ارائه اطلاعات به آنها تشکر کردند.

برخی از افراد قبلاً درباره فالون گونگ آگاه شده بودند و می‌خواستند تمرینات را یاد بگیرند. بنابراین به اطلاعاتی درباره مکان‌های محلی برای انجام تمرین دست یافتند.