(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در کراسنودارکه شهری در جنوب روسیه است، در 1 آوریل 2018 تمرینات را به‌صورت گروهی در پارکی انجام دادند. هوای زیبای بهاری مردم زیادی را به پارک روانه کرد. تمرین‌کنندگان به عابران بروشورهایی دادند و با کسانی که ابراز علاقه می‌کردند، درباره تمرین صحبت می‌کردند.

انجام تمرینات گروهی در کراسنودار

تمرین‌کننده فالون گونگ با یکی از افرادی که به پارک آمده بود درباره فالون گونگ صحبت می‌کند.

بسیاری از کسانی که به پارک آمده بودند، توقف کردند تا اطلاعات بیشتری کسب کنند. تمرین‌کنندگان درباره تجارب شخصی‌شان با آنها صحبت کردند که چطور با این تمرین به وضعیت سلامتی بهتر و آرامش درونی دست یافتند. خانمی با صدای بلند گفت: «شگفت‌انگیز است!»