(Minghui.org) پس از مطالعه «آموزش فا در کنفرانس فا در چانگچون»، از بر کردن فا را شروع کردم. اما، تلاش‌هایم به‌طور مداوم و جدی نبود. در سال 2003 واقعاً به‌طور نظام‌مندی ازبر کردن فا را شروع کردم.

طی 15 سال گذشته، 10 کتاب دافا را ازبر کرده‌ام: جوآن فالون، جوآن فالون جلد 2 ، فالون گونگ، نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر 1، نکات اصلی برای پیشرفت 2، نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر 3، هنگ‌یین 1، هنگ‌یین 2هنگ‌یین 3و هنگ‌یین 4.همچنین مقالات جدید را حفظ کرده‌ام بجز سخنرانی‌ها در کنفرانس‌های فا.

درحالی‌که فا را ازبر می‌کردم هر کلمه در ذهنم ظاهر می‌شد. این برایم تفاوتی با مطالعه کتاب ندارد.

همگی ما مزایای ازبر کردن فا را می‌دانیم، گرچه، بعضی از تمرین‌کنندگان می‌خواهند این کار را انجام دهند، اما چرا نمی‌توانند؟ فکر می‌کنم اساساً به ترس مربوط می‌شود، یعنی، ترس از مشکلات مانع آن است. از بر کردن فا مشکل نیست؛ بخش سخت آن وابستگی‌های بشری است. وقتی اراده وجود داشته باشد، راهی نیز وجود دارد.

استدلالم بر اساس دو چیز است. یکی اینکه آن چیزی است که استاد از ما خواستند. به‌عنوان مریدان، باید الزامات استاد را دنبال کنیم. دوم اینکه استاد در بخش «عمل تزکیه چیست؟» در نکات اصلی برای پیشرفتبیشتر بیان کردند: «چرا به شما می‌گویم که جوآن فالون را مطالعه کنید، بخوانید و از بر کنید؟ برای اینکه تزکیه شما را هدایت کند!»

درکم این است که هدف واقعی ازبر کردن فا برای هدایت هرسخن، فکر و رفتارم است. اگر فا را در قلبم داشته باشم، می‌توانم هر زمان که مسائلی مطرح می‌شود به فا مراجعه کنم و از فا برای کمک به هدایت اعمال و رفتارم استفاده کنم. دریافتم که اگر دیدگاه‌مان درست باشد، ازبر کردن فا سخت نیست.

چگونه می‌توانیم آن را انجام دهیم؟ در زیر بعضی از تجربه‌هایم را بیان کردم.

در ابتدا، باید فا را با آرامش ازبر کنیم. لازم است آن را با ذهنی آرام انجام دهیم. معمولاً فا را بی‌درنگ پس از تمرین‌های صبح و فرستادن افکار درست، از ساعت 6:30 الی10 صبح ازبر می‌کنم. دریافتم که در این زمان ذهنم پاک و رها از افکار دیگر است. در نتیجه، ازبر کردن و به‌خاطر آوردن فا ساده‌تر است. بعدازظهر، معمولاً برای روشنگری حقیقت بیرون می‌روم.

البته، درباره آرامش سطحی صحبت نمی‌کنیم. کلید آنشین‌شینگ است. این درباره رها کردن وابستگی‌های بشری است. اگر وابستگی‌های بیشتری از بین بروند، ذهن آرام‌تر می‌شود.

دوم، باید درحالی‌که فا را ازبر می‌کنیم آن را درک نماییم. وقتی فا را درک می‌کنم، ازبرکردن آن سریع‌تر انجام می‌شود. می‌دانم که سرعت ازبر کردن فا لزوماً به معنای چیزی نیست. آنچه که بیشتر مهم است باید در انجام آن پشتکار داشته باشیم.

دلیل حفظ کردن فا این است که برای هدایت تزکیه‌مان همیشه یک قطب‌نمای فا که همیشه حاضر است داشته باشیم. اما، دریافتم بخش‌هایی را که به‌خوبی درک نمی‌کنم، تمایل دارم به کندی پیش بروم.

سوم، این تلاش را مرتباً انجام دهید. فا سطوح مختلفی را پوشش می‌دهد. حتی اگر فا را در یک سطح به‌یاد آورم، ممکن است نتوانم تمام کلمات را همان‌طور که در سطح دیگری قرار دارند، به‌خاطر داشته باشم. حدود 30 بار جوآن فالون را ازبر کرده‌ام. پس از دهمین بار می‌توانستم به‌طور مداوم کل کتاب را به‌یاد داشته باشم.

تزکیه سطوح گوناگونی را پوشش می‌دهد. هر سطحی فای خودش را آشکار می‌کند. بنابراین، جوآن فالون را به‌طور مداوم ازبر می‌کنم. این روش برای سایر کتاب‌های دافا نیز یکسان است. هرروز بیش از 3 ساعت وقت صرفِ ازبرکردن فا می‌کنم. هر ماه 20 روز را صرف دوباره مرور کردن 10 کتاب و سایر مقالات جدیدی می‌کنم که حفظ کرده‌ام. آنگاه، سایر کتاب‌های دافا را در بقیه روزهای ماه مطالعه می‌کنم.

چهارم، هنگامی‌که به‌طور استواری تزکیه می‌کنید، فا را به‌خاطر می‌آورید. وقتی حافظه‌مان در مورد فا قوی‌تر می‌شود، تزکیه‌مان محکم‌تر است، سطح شین‌شینگ‌مان بالاتر رفته و حافظه‌مان نیز قوی‌تر می‌شود.

برای نمونه، برایم ساده‌تر است که بعضی از بخش‌ها را در جوآن فالون مانند «تبدیل کارما،» « مسئله کشتن» و «مسئله خوردن گوشت» را به‌خاطر آورم، زیرا درک‌های عمیق‌تری از این مسائل داشته‌ام. درحالی‌که تزکیه‌ام پیشرفت می‌کرد و سطح شین‌شینگم ارتقاء می‌یافت، روش‌های بیشتری برای ازبر کردن فا پیدا می‌کردم.

پنجم، ثبات‌قدم بسیار مهم است. ازبرکردن فا نیاز به اراده‌ای قوی و استقامت دارد. ما نمی‌توانیم از سختی‌ها بویژه در مراحل اولیه ترس داشته باشیم. گاهی اوقات پس از دو ساعت، نمی‌توانستم حتی یک پاراگراف را به‌یاد بیاورم و می‌خواستم آن را رها کنم. اما خودم را مجبور کردم که ادامه دهم و هر نوع تنبلی‌ را ازبین ببرم. زمانی که از موانع عبور کردم، از تجربه رسیدن به سطحی دیگر، حس خوبی پیدا کردم و این باعث شد که آسان‌تر از موانع عبور کنم. هنگام ازبر کردن فا، معمولاً فا را نیز مطالعه می‌کنم. البته، این فقط در مورد 10 کتابی که حفظ می‌کنم اعمال می‌شود. درمورد کتاب‌های دیگر، هنوز آنها را از اول تا آخر مطالعه می‌کنم.

ششم، گام به گام به‌طور پیوسته پیشرفت کنید. بعضی از افراد ممکن است بتوانند تمام کتاب را در زمانی کوتاه حفط کنند، اما برای سایرین آن کاملاً سخت است. لازم است این روند را به انجام برسانیم. برای نمونه، اولین باری که جوآن فالون را ازبر کردم، آن را پاراگراف به پاراگراف انجام دادم. به پاراگراف بعدی می‌رفتم، حتی اگر متوجه می‌شدم که در مدت کوتاهی بعد از آن پاراگراف قبلی را فراموش کرده‌ بودم.

در مرحله دوم تلاشم دو پاراگراف را در یک زمان از بر کردم و در سومین بار صفحه به صفحه حفظ کردم. سرانجام، جوآن فالون را فصل به فصل ازبر کردم.

روند ازبرکردن فا روندی از تزکیه و بالابردن شین‌شینگ‌مان است. پس از مدتی که متعهد به حفظ کردن فا بودم، نگاه به‌درون طبیعت ثانویۀ من شده بود. درحالی‌که شین‌شینگ‌مان بهبود می‌یابد، اصول فای بیشتری، خودشان را آشکار می‌کنند و این چرخه مثبت نیرو می‌بخشد.

همچنین حفظ کردن فا روندی از جذب شدن در فا است. این فقط لایه سطحی از ذرات نیست. مولکول‌ها، اتم‌ها، الکترون‌ها و حتی لایه‌های بیشتر میکروسکوپی در بدنم همگی با من فا را ازبر می‌کنند. می‌توانم به‌طور واضحی احساس کنم که موجودات زنده بی‌شماری در بدن کیهانی‌ام، همگی فا را ازبر می‌کنند.

گاهی اوقات، وقتی می‌خواهم فا را حفظ کنم، می‌توانم احساس کنم که موجودات بی‌شماری به‌آرامی در بدنم منتظر من هستند که شروع کنم و منتظر لردشان (موجود الهی‌شان) هستند. تمام لایه‌هایم جذب در فا می‌شوند و به‌عنوان یک بدن ارتقاء می‌یابند. این نیز به‌طور مؤثری افکار بد را سرکوب خواهد کرد.

حفظ کردن فا همچنین روندی برای ازبین بردن کارما و پاک کردن بدن است. ازبر کردن فا به تزکیه شین‌شینگ، همین‌طور ازبین بردن کارما کمک می‌کند. این همچنین ما را قادر می‌کند که فا را در هرزمان و هرجایی بخوانیم. هنگامی‌که به‌خاطر ایمانم به‌مدت 3 سال در زندان بودم، متکی به ازبر کردن فا بودم.

این مقاله را نوشتم تا هم تجربه‌ام را به‌اشتراک بگذارم و همین‌طور هم‌تمرین‌کنندگانم را تشویق کنم. لطفاً به هر مطلب نامناسبی اشاره کنید.