(Minghui.org) روز جهانی فالون دافای 2018 به‌سرعت در حال نزدیک شدن است! به‌منظور جشن گرفتن این زمان فرخنده در تاریخ، هیئت تحریریه مینگهویی از 5 مارس فراخوان‌هایی برای ارسال مقالات منتشر کرده است.

استاد نیکخواه‌مان در ماه مه سال 1992 فالون دافا (فالون گونگ) را در دسترس عموم قرارداد. حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) هفت سال بعد در ژوئیه 1999، آزار و شکنجه این تمرین را شروع کرد. تمرین‌کنندگان از آن زمان به بعد برای نجات میلیون‌ها نفر از موجودات ذی‌شعور که توسط تبلیغات ضد فالون گونگ ح.ک.چ فریب خورده‌اند، خیلی سخت کار کرده‌اند.

هرچقدر که این آزار و شکنجه وحشیانه باشد، نمی‌تواند قلب تزکیه‌کنندگان واقعی را تغییر دهد. تمرین‌کنندگان در طول اصلاح فا به‌طور محکم و استوار در حال کمک به استاد بوده‌اند، درحالی که استاد صبورانه درحال هدایت و مراقبت از ما بوده‌اند. آیا نباید این تجربه‌ای را که فقط یکبار در طول دوره زندگی تکرار می‌شود گرامی داریم؟

برخی از تمرین‌کنندگان می‌گویند: «من نمی‌دانم که چه چیزی بنویسم.» برخی دیگر در مهارت‌های نوشتاری خود کمبود اعتماد به نفس دارند و می‌گویند: «من می‌گذارم که نویسندگان در میان ما در این مسئله پیشرو باشند.» فکر می‌کنم که این‌ها تصورات مردم عادی است.

در واقع فرآیند نوشتن، خودش می‌تواند بسیاری از دیدگاه‌ها و وابستگی‌های منحط را ازبین ببرد و زمانی که شین‌شینگ‌مان را رشد می‌دهیم بسیاری از مواد بد در جهان نمی‌توانند دیگر با ما مداخله کنند.

استاد بیان کردند:

«اگر افکار درست شما قوی باشد، موجودات خدایی به شما کمک می‌کنند.» («آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک ۲۰۱۶»)

زمانی که حقایق را روشن می‌کنیم، باید با مردم درباره مزایای سلامتی و اخلاقی تمرین فالون دافا صحبت کنیم. مینگهویی بستری را ایجاد کرده که ما را قادر می‌سازد تجربیات تزکیه‌مان را با جهان به‌اشتراک بگذاریم. چه بهانه‌ای را در خود شکل داده‌اید که مانع از شرکت کردن و گرامی داشتن این باارزش‌ترین فرصت می‌شود؟

استاد بیان کردند:

«دیروز خبرنگاری از من پرسید: «در تمام زندگی‌تان چه چیزی شما را بیش از همه خوشحال کرده است؟ البته تمام زندگی من وقف یک چیز شده است. من گفتم، در خصوص موضوعات عادی چیزی وجود ندارد که مرا بیش از همه خوشحال کند. وقتی می‌بینم و می‌شنوم که شاگردان تجربه‌های خود را به‌اشتراک می‌گذارند، در آن هنگام است که بیشترین احساس خشنودی را دارم.» (از آموزش فا در کنفرانس غرب میانه آمریکا)

امیدوارم که هم‌تمرین‌کنندگان این مقالات فراخوان را جدی بگیرند. آیا این فرصت بزرگی نیست که نشان دهید چطور از این تمرین بهره‌مند شده‌اید؟ آیا این به اعتباربخشی به فالون دافا کمک نمی‌کند؟