(Minghui.org) یری پوکورنی، نماینده انجمن فالون دافا در چک، درخواست اعتراض به آزار و اذیت فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین را در 4 آوریل 2018 به مجلس سنای چک ارائه کرد. این دادخواست به امضای حدود 40 هزار نفر رسید.

سناتور دکتر زِنک پاپوشک از کمیته مجلس سنا در زمینه آموزش، علم، فرهنگ، حقوق بشر و دادخواست‌ها، این دادخواست را از آقای یری پوکرنی پذیرفت. این دادخواست از قانونگذاران چک می‌خواهد تا با تصویب قطعنامه‌ای، از مقامات چینی خواستار پایان آزار و شکنجه فالون گونگ شوند.

سناتور دکتر زنک پاپوشک (راست) در حال دریافت دادخواست از آقای یری پوکورنی.

در سال‌های اخیر، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در جمهوری چک طی برگزاری فعالیت‌های مختلف برای افزایش سطح آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه،‌ به جمع‌آوری امضاء برای محکوم کردن آن پرداخته‌اند و فالون گونگ، تمرین تزکیه سنتی مبتنی بر حقیقت، نیکخواهی و بردباری را معرفی کرده‌اند.

آزار و اذیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌دست ح‌ک‌چ در حال انجام است. بسیاری از مردم چک‌ بخاطر رفتار رژیم چین با فالون گونگ ناراحت شدند و ضمن ابراز حمایت از تمرین‌کنندگان، درخواست پایان دادن به آزار و شکنجه را امضاء کرده‌اند.

علاوه بر امضای دادخواست به‌طور حضوری، مردم برای حمایت از فالون گونگ به‌صورت آنلاین نیز دادخواست را امضاء کردند. حدود ۴۰ هزار امضاء جمع‌آوری شد. تمرین‌کنندگان در جمهوری چک گفتند که آنها همچنان به ارتقای سطح آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست ح‌ک‌ج ادامه خواهند داد و برای توقف آن با تمام اقشار جامعه صحبت می‌کنند.