(Minghui.org)

106 ساله هستم هرگز به مدرسه نرفته‌ام، سواد خواندن و نوشتن ندارم. در سال 2004 به بیماری وخیمی مبتلا شدم و در حال مرگ بودم. خانواده‌ام برای مراسم مرگم آماده می‌شدند.

دخترم فالون دافا را تمرین می‌کند. او از من خواست تا این عبارات را تکرار کنم: «فالون دافا خوب است» و «حقیقت، نیکخواهی، بردباری خوب است.» از من پرسید آیا مایلم فالون دافا را یاد بگیرم و بلافاصله گفتم: «بله.»

او سی‌دی صوتی سخنرانی‌های استاد لی - بنیانگذار و معلم فالون دافا را به من داد. بارها و بارها به همه آنها گوش دادم. طولی نکشید که وضعیت سلامتی‌ام بهبود یافت و توانستم برخی از غلات را بخورم. روز بعد توانستم از رختخواب بیرون بیایم و حتی کارهای خانه را انجام دهم.

من همچنان به سخنرانی‌های فالون دافا گوش و هر روز تمرین می‌کردم؛ چهارده سال گذشته و من بیمار نیستم، هیچ دارویی مصرف نمی‌کنم و وضعیت سلامتی خوبی دارم.

می‌خواهم قدردانی خود را نسبت به استاد ابراز کنم که زندگی دوباره‌ای به من داده‌اند و از هم‌تمرین‌کنندگانم برای کمک‌های‌شان سپاسگزارم.

این عکسِ جدیدم است