(Minghui.org) من در هنگ کنگ داوطلب کمک به افراد چینی در خروج از حزب کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن هستم. شاهد بوده‌ام که سرمقاله‌ اپک تایمز، (نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست چین) که در سال 2004، برای اولین بار منتشر شد، جنبشی مردمی را به راه انداخت تا از حزب کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن خارج شوند. این سرمقاله تاریخ واقعی ح.ک.چ و ماهیت دروغ، شرارت و کشمکش آن را افشاء ‌کرد. این سرمقاله مردم چین در سرزمین اصلی چین و خارج از آن را بیدار کرد.

اخیراً تعداد افرادی که هر روز از ح.ک.چ و هر دو سازمان جوانان (لیگ جوانان کمونیست و پیشگامان جوان) خارج می‌شوند برابر با تعداد کل افرادی هستند که 13 سال قبل، در شروع جنبش، در عرض یک سال خارج ‌شدند. افراد بیشتر و بیشتری شاهد ماهیت اهریمنی ح.ک.چ بوده‌اند و می‌خواهند وقتی که ح.ک.چ سقوط می‌کند، در امنیت باشند. در حال حاضر مردم آسان‌تر موافقت می‌کنند که از این سازمان‌ها خارج شوند.

یک روز بیرون رفتم تا روزنامه اپک تایمز را بین جمعیتی توزیع کنم. گفتم: «سلام به همه! فالون دافا تمرین تزکیه بسیار خوبی است. به مقاله "هدف نهایی کمونیست"نگاهی بیندازید. از ح.ک.چ خارج شوید و ایمن بمانید!»

زوجی از من یک روزنامه گرفتند و یکی از آنها گفت: «روزنامه‌تان مورد علاقه ما است. از شما حمایت می‌کنیم!» برای آنها آرزوی آرامش و برکت کردم. دیگری گفت: «ما شخصاً اصلاحات ارضی (ح.ک.چ) را تجربه کرده‌ایم. والدین‌مان در این جنبش کشته شدند.» شخص دیگری به این گفتگو پیوست و اضافه کرد: «آیا زمان آن نیست که ح.ک.چ جوابگو باشد؟ ازآنجاکه ح.ک.چ خیلی بد است، ما به هنگ کنگ آمدیم.» هر سه نفر تصمیم گرفتند از سازمان‌های کمونیست که در سن جوانی در آنها عضو شده بودند، خارج شوند.

در حین توزیع روزنامه، به مردم کمک می‌کنم که از سازمان‌های حزب خارج شوند و اغلب می‌شنوم که مردم می‌گویند: «تمرین‌کنندگان فالون گونگ سخت کار کرده‌اند! شما امیدمان هستید! روزنامه‌تان خوراک معنوی‌مان است»

پس از گفتگویی کوتاه، بسیاری از مردم خیلی خوشحال می‌شوند که از ح.ک.چ و سازمان‌های وابسته به آن خارج شوند. برخی به‌ حالت احترام دست‌های‌شان را در مقابل سینه خود به همدیگر فشار می‌دهند و می‌گویند: «سپاسگزاریم!»

در 15 مارس، مردی که به‌نظر می‌رسید یک مقام عالی‌رتبه باشد، توقف کرد. منتظر ماند تا افراد دیگر از سازمان‌های ح.ک.چ خارج شوند، از تمام نام‌های مستعاری که استفاده شده بود، عکس گرفت، تمام کلمات روی تابلوهای نمایشی‌مان را خواند و از نمایش‌های‌مان از زوایای مختلف عکس گرفت. او تصمیم داشت تمام اطلاعات را به سرزمین اصلی چین ببرد. سایر افراد او را تماشا می‌کردند، اما به‌نظر نمی‌رسید نگران عواقب باشند.

به آن مرد گفتم: «آقا، این حقایق را برای تمام افرادی که می‌شناسید، مطرح کنید. فالون دافا عالی است! از ح.ک.چ خارج شوید تا ایمن باشید! امیدوارم همه چینی‌ها از این حزب شیطانی خارج شوند و آینده روشنی انتخاب کنند! سال نوی خوبی داشته‌ باشید! اگر در پخش حقایق کمک کنید، تقوای عظیمی را بنا خواهید نهاد!» همه خندیدند.