(Minghui.org) در 13 مارس 2018 خانم وانگ جون‌چیائو، 71 ساله که فلایرهای فالون گونگ را پخش می‌کرد، دستگیر شد.

خانم وانگ در روستای مان‌فوکای در شهر دینگ‌ژو زندگی می‌کند. او به بازار کشاورزی در روستای دانگ‌تین رفت و هنگامی‌که فلایرهای فالون گونگ را توزیع می‌کرد، دو مأمور به نام وانگ شائو‌هیویی و مأمور دیگری از اداره پلیس شهرستان دونگ‌تین او را دستگیر کردند. فلایرهای فالون گونگ و 80 یوآن اسکناس با مطالب روشنگری حقیقت فالون گونگ که روی آن چاپ شده بود را توقیف کردند.

این مأموران سعی کردند خانم وانگ را به‌زور روی صندلی آهنی بنشانند تا او را تحت شکنجه قرار دهند. او با خواسته‌های آنها موافقت نکرد. وقتی از او درباره منبع اسکناس‌ها و فلایرها سؤال شد، به آنها پاسخ داد که از طرف وب‌سایت مینگهویی است. سپس وانگ شائوهیویی به صورتش سیلی زد.

آنگاه، خانم وانگ فریاد کشید: «فالون دافا خوب است! حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است!»

به‌نظر می‌رسید که این مأمور از شجاعت او شوکه شده است و دوباره او را مورد ضرب و شتم قرار نداد.

خانم وانگ سعی می‌کرد به مأموران بگوید که فالون گونگ چیست و چرا آزار و شکنجه اشتباه است. آنها به صحبت‌های او گوش نکردند و درعوض او را در اطاقی زندانی کردند.

پس از اینکه دریافتند در کدام منطقه زندگی می‌کند، با آن روستا تماس گرفتند و از همسرش و دبیر حزب روستا خواستند به اداره پلیس بیایند.

دبیر حزب روستا به مأموران گفت: «او کار بدی انجام نداده است. او بارها دستگیر شده، اما همیشه آزاد شده است. چرا به او اجازه نمی‌دهید به خانه برود؟»

مأموران پلیس چاره دیگری نداشتند بجز اینکه او را آزاد کنند.