(Minghui.org) سالن یادبود سان یت‌سن مقصد حتمی گردشگران از سرزمین اصلی چین در تایپه است. تمرین‌کنندگان هر روز به آنجا می‌روند تا درباره فالون گونگ با گردشگران صحبت و حقایق درباره تبلیغات نفرت‌انگیر حزب کمونیست را برای آنها روشن کنند.

یکی از راهنمایان تور اخیراً پیش از ورود به سالن یادبود به گروهش گفت که آنها تمرین‌کنندگان فالون گونگ را در بخش‌های اصلی گردشگری خواهند دید. او ادامه داد: «اگر در قسمتی تمرین‌کنندگان نبودند به این معنی است که آنجا پرطرفدار نیست. شما فقط به مکان‌هایی بروید که بنرهای فالون گونگ وجود دارند.»

گردشگران چینی پوسترهای به نمایش گذاشته شده بیرون سالن یادبود سان یت‌سن در تایپه را می‌خوانند که توسط تمرین‌کنندگان فالون گونگ برپا شده است.

زوجی از آن‌هویی: «انگار دنیای دیگری است»

زوج مسنی از استان آن‌هویی مراسم افتخاری تغییر نگهبانان را تماشا کردند و به غرفه تمرین‌کنندگان آمدند. مرد که از دیدن پوسترهای بی‌شمار نصب شده توسط تمرین‌کنندگان شگفت‌زده شده بود گفت: «هرگز فکر نمی‌کردم چنین چیزی ببینم!»

آنها درحالی‌که با تمرین‌کننده‌ای صحبت می‌کردند گفتند که به‌خوبی با فالون گونگ آشنا هستند. گفتند که یکی از همسایه‌هایشان به‌خاطر باورش دستگیر و محبوس شد. با این‌حال هنوز این تمرین را انجام می‌دهد و مطالب اطلاع‌رسانی را توزیع می‌کند تا تبلیغات افتراآمیز را افشاء کند. مرد گفت: «دیدن چنین پوسترهای حاوی اطلاعات دقیق بسیار تأثیرگذار است. زمانی که بازگردم درباره این پوسترها با همسایه‌ام صحبت می‌کنم. گویا اینجا دنیای دیگری است!»

«من هم می‌خواهم این کتاب را بخوانم»

دو خانم جوان آمدند و در مقابل پوستری که نوشته شده بود: «فالون دافا خوب است» و «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است» توقف کردند. آنها که بودایی بودند برای شرکت در جشن بودایی به تایوان آمده بودند. پس از اینکه تمرین‌کننده‌ای تمرین فالون گونگ را برایشان توضیح داد، بسیار شگفت‌زده شدند. یکی از آنها گفت: «من نمی‌دانستم فالون گونگ حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را تمرین می‌کند. پس باید بسیار بنیادین باشد.»

آن تمرین‌کننده درباره تجربه شخصی خودش با آنها صحبت کرد و گفت که چطور در بیش از 100 کشور دنیا از این تمرین استقبال شده است. آن خانم حیرت‌زده شد و گفت: «عجب! استادتان باید بسیار عالی باشد که مردم زیادی این تمرین را دوست دارند.» او سپس پرسید که چطور می‌تواند این تمرین را شروع کند و بسیار مشتاق بود کتاب جوآن فالون را بگیرد: «من هم می‌خواهم این کتاب را بخوانم.» تمرین‌کننده نسخه‌ای از کتاب را به او داد که باعث خوشحالی‌اش شد.

درگیر نشدن در مسائل سیاسی

یک راهنمای گروه گردشگری گفت که نمی‌خواهد تمرین‌کنندگان را ببیند. وقتی دلیلش را از او پرسیدند گفت که تمرین‌کنندگان خیلی سیاسی هستند. تمرین‌کننده‌ای پاسخ داد: «ما فقط می‌خواهیم به باورمان عمل کنیم و هیچ هدف یا برنامه سیاسی نداریم. چرا اینطور فکر می‌کنید؟»

راهنمای گروه گفت که سال 1999 در پکن بود و دید که تمرین‌کنندگان مقر ساختمان مرکزی کمونیست را در 25 آوریل احاطه کرده بودند. آن تمرین‌کننده برایش توضیح داد که تمرین‌کنندگان خواستار پاسخ‌گویی مسئولان به دستگیری‌های غیرقانونی روز قبل در تیانجین بودند. او ادامه داد: «شما که در پکن هستید با حزب کمونیست به خوبی آشنا هستید پس فکر می‌کنید که اگر این حمله‌ای واقعی به ساختمان مرکزی کمونیست بود، آیا حزب چنین اجازه‌ای می‌داد؟» تمرین‌کننده با اشاره به عکسی گفت: «فقط به این عکس نگاه کنید و ببینید این مأمور امنیتی چقدر راحت و آرام است.»

راهنمای گروه گردشگری برای مدتی فکر کرد و حرفی برای گفتن نداشت.

راهنمای گروه گردشگری: با شما موافقم

راهنمای گروه گردشگری دیگری گفت که یکی از معلمان مدرسه راهنمایی‌اش فالون گونگ را تمرین می‌کرد. او گفت: «تدریس این معلم بسیار خوب و خودش خیلی مسئولیت‌پذیر بود درست مانند سایر تمرین‌کنندگانی که می‌شناسم. اما به‌خاطر اعتقادش، شغلش را از دست داد که روی همه خانواده‌اش اثر گذاشت.»

او گفت با اینکه تمرین‌کنندگان در چین نمی‌توانستند مانند تایوان در این مقیاس وسیع مردم را درباره فالون گونگ آگاه کنند، اما با مردم صحبت می‌کنند. او نیز به همین طریق با فالون گونگ آشنا شده و پس از اینکه متوجه اعمال بدِ حزب شده، سازمان‌های حزب کمونیستی را ترک کرده بود.

او درحالی‌که با تمرین‌کنندگان موافق بود گفت: «می‌دانم که فالون گونگ سرشت ذهن و جسم را ارتقاء می‌دهد و به تمرین‌کنندگان می‌آموزد که افراد بهتری باشند. فقط حزب بیش از حد بی‌پروا است و هنوز جرأت ندارم آن را تمرین کنم.»