(Minghui.org) روز 7 آوریل رویدادی نزدیک مرکز اطلاع‌رسانی توریستی فرهنگی آساکوسا در توکیو در حمایت از چینی‌هایی که سازمان‌های حزب کمونیست را ترک کرده بودند برگزار شد. از سال 2004 که نه شرح و تفسیر حزب کمونیست در اپک تایمز منتشر شد، تا مارس 2018 بیش از 300 میلیون نفر از ح.ک.چ خارج شده‌اند.

راهپیمایی روز 7 آوریل 2018 در توکیو.

آقای ناگانو مأمور نیروهای دفاع شخصی، تمرین‌کنندگان را تشویق کرد تا به تلاش‌هایشان ادامه دهند.

آقای ناگانو از نیروهای دفاع شخصی گفت که فکر می‌کند حزب کمونیست نمی‌بایست در چین وجود می‌داشت. او تمرین‌کنندگان را تشویق کرد تا به تلاش‌هایشان ادامه دهند.

آقای کاکوشیما به فرهنگ سنتی چین علاقه‌مند است و گفت که این سرکوب غیرقابل قبول است.

آقای کاکوشیما از شنیدن سرکوب در چین بسیار ناراحت شد. او اضافه کرد: «این [مخالفت با آزار و شکنجه] کار بسیار خوبی است. ما باید موضع روشنی درباره خوبی و بدی داشته باشیم و به هم ملحق شویم تا کار درست را انجام دهیم.»

آقای تاناکا گفت که چین بدون کمونیسم مکان بهتری است.

آقای تاناکا گفت: «هیچ رژیمی نباید مردم را این چنین سرکوب کند.» او با خروج مردم از حزب کمونیست موافق است چراکه آنها را به آینده بهتری سوق می‌دهد.

آقای کازاما تمرین‌کنندگان را تحسین کرد که با فرهنگ سنتی ارتباط مجددی برقرار می‌کنند و به کمونیسم نه می‌گویند. او ادامه داد: «من از چینی‌هایی که به دنبال آزادی هستند حمایت می‌کنم.»

پاسخ ساکنان چینی

خانمی گفت که 3 سال قبل تمرینات فالون گونگ را یاد گرفته بود. «این راهپیمایی خاطراتم را زنده کرد که چقدر از انجام مدیتیشن لذت می‌بردم.»

خانم جوانی با تمرین‌کنندگان صحبت کرد و از شنیدن این آزار و شکنجه وحشیانه به‌ویژه برداشت اجباری عضو، بسیار شگفت‌زده شد. او از تمرین‌کنندگان تشکر کرد که درباره جرایم ح.ک.چ با او صحبت کردند و تصمیم گرفت سازمان‌های کمونیستی را ترک کند.

یک دانشجوی چینی که در توکیو تحصیل می‌کند، گفت که تحت تأثیر انرژی تمرین‌کنندگان قرار گرفت. با اینکه رسماً عضو حزب کمونیست نبود اما موافقت کرد که لیگ جوانان را ترک کند.