(Minghui.org) یک ساکن بومی از شهر ولز لانگ، ویتنام بیش از سه ماه است که در چین بازداشت شده است. خانواده‌اش خواستار آزادی او هستند.

خانم فام تای تو ترانگ در اکتبر 2017 برای دیدن بستگانش به شهر مائومینگ، استان گوانگدونگ رفت و در 15 دسامبر دستگیر شد. بعد از اینکه بخاطر توزیع مطالب افشا‌کننده آزار و شکنجه فالون گونگ به دست حکومت کمونیست چین گزارشش را به پلیس دادند، مورد هدف قرارگرفت. فالون گونگ تمرینی معنوی براساس اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری است.

بستگانش گفتند که پلیس محلی از زمان دستگیری‌اش به دفعات خانه‌شان را تفتیش کرده است. به آنها حتی یکبار هم اجازه داده نشده است که با او ملاقات کنند.

خانم ترانگ متولد سال 1987 در اداره امنیت داخلی شهر دونگشینگ در استان گوانگشی زندانی است. معلوم نیست که چرا او را از گوانگدونگ به گوانگشی منتقل کرده‌اند.

خانواده‌اش در ویتنام نامه‌ای را به رسانه محلی نوشته‌اند و از سفارت چین در هانوئی خواستار کمک برای آزادی‌اش شدند. آنها هیچ پاسخی از سفارت دریافت نکرده‌اند.