(Minghiu.org) تمرین‌کننده فالون گونگی به نام آقای شائو مینگ‌گانگ در زندان دونگلینگ در شهر شنیانگ به‌شدت تحت شکنجه قرار گرفته است. وضعیت او در حال حاضر وخیم است.آقای شائو 62 ساله است. او در ماه مارس سال 2016 دستگیر و به شش سال زندان محکوم شد زیرا حاضر نشد از باور خود به فالون گونگ دست بکشد. این تمرین که براساس اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری است از سال 1999 توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

بعد از بردن آقای شائو از شهر جینژو به زندان دونگلینگ، فشار خونش به‌طور خطرناکی بالا و بین ۲۴ تا ۲۸ بود. او به‌سختی می‌توانست هوشیار باقی بماند و اغلب گیج و مشوش بود. به بی‌اختیاری ادرار و مدفوع مبتلا شد. به‌سختی می‌توانست راه برود. او تمام مدت تحت نظر قرارداشت.

آقای شائو از 2 تا 5 ژانویه سال 2018 از دهانش خون به بیرون تف می‌کرد. سایر تمرین‌کنندگان درباره اینکه که چقدر آقای شائو مورد بدرفتاری قرار گرفته است، به مسئولین اعتراض کردند. او در 5 ژانویه به بیمارستان دونگلینگ منتقل شد. بیمارستان هیچ کاری جز گرفتن فشار خون و نوار قلب انجام نداد او در 29 ژانویه به زندان بازگشت.

عصر همان روز وقتی به توالت رفت به زمین افتاد. او دوباره چند روز بعد در 2 فوریه در کارگاه به زمین افتاد. دوباره روز بعد در توالت ازهوش رفت و نمی‌توانست بخاطر بیاورد که چه اتفاقی افتاده است. او را روی صندلی چرخ‌دار قرار دادند اما چند بار دیگر در اوایل فوریه زمانی که زندانیان او را به این طرف و آن طرف هل می‌دادند، نقش بر زمین شد.

مقالات مرتبط:

شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان دونگ‌لینگ واقع در شِنیانگ

بازمانده شکنجه اکنون با محاکمه ناعادلانه مواجه می‌شود