(Minghui.org) مسئولین زندان جیدونگ آقای سوئی لو از شهرستان ژولو، استان هبی را نزدیک به یکسال در سال 2017 از حق ملاقات با خانواده محروم کردند. مأموران زندان ادعا کردند که دلیلش این است که در زندان فریاد زد: «فالون دافا خوب است»

زمانی که در 11 ژانویه در نهایت به همسر آقای سوئی لو اجازه دادند که او را ببیند، به آنها فقط سه دقیقه زمان برای صحبت داده شد.

همسرش متوجه شد که خیلی ضعیف شده است و در بلند کردن دستانش مشکل دارد. او گفت یکی از دندان‌هایش در ضرب و شتم از دهانش بیرون افتاده و دچار تورم شده است.

آقای سوئی 40 ساله، در استانداری ژولو کار می‌کرد. او در 19 مارس 2009 بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ دستگیر و به نُه سال حبس محکوم شد.

در سال 2010 زمانی که به‌منظور اعتراض به شکنجه دست به اعتصاب غذا زد مأموران زندان او را به‌طور وحشیانه‌ای تحت خوراندن اجباری و آزار و اذیت قرار دادند.

در اوایل مه 2016، زندان دور دیگری از تلاش‌ها برای «تبدیل» تمرین‌کنندگان فالون گونگ را شروع کرد. با شوک الکتریکی به آقای سوئی شوک اعمال کردند، به او دستبند و پابند زدند و او را از خواب محروم کردند.

در طول سال گذشته درخواست‌های همسرش برای ملاقات با او رد شد. مادرش در ژوئیه 2017 به زمین افتاد و چند ماه بعد در 4 اکتبر (روز جشن نیمه پاییز) درگذشت. او تا 11 ژانویه 2018 یعنی زمانی که در نهایت به همسرش اجازه ملاقات دادند اطلاعی نداشت که مادرش فوت کرده است.

آقای سوئی در زندان جیدونگ زندانی است. دوره حبسش در 7 مه 2018 پایان می‌یابد.

مقالات مرتبط:

آقای سوئی لو به‌منظور اعتراض به آزار و شکنجه همچنان به اعتصاب غذا ادامه می‌دهد

محکومیت به حبس خانم سوئی لیو و چهار تمرین‌کننده فالون گونگ دیگر در شهرستان ژولو، استان هبی.