(Minghui.org) پلیس در ناحیه شوانگ‌چنگ، شهر هاربین، در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۱۸، صبح زود به فاصله‌های زمانی اندک، به خانه‌ ۱۷ تمرین‌کننده محلی فالون گونگ یورش برد. سه نفر از تمرین‌کنندگان موفق شدند فرار کنند، اما بقیه دستگیر شدند.

فالون گونگ روشی معنوی براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری است که به دست رژیم کمونیست چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

هفده تمرین‌کننده مزبور به این دلیل تحت پیگرد قرار گرفتند زیرا از مسئولین محلی درخواست کرده بودند که تمرین‌کننده‌ای دیگر به نام خانم گو یورونگ را آزاد کنند. این تمرین‌کننده به‌خاطر خودداری از انکار ایمانش به فالون گونگ بازداشت شده است.

به‌محض اینکه نامه‌های درخواست این تمرین‌کنندگان در ماه آوریل ارسال شد، خشم و عصبانیت مقامات محلی را برانگیخت، چراکه می‌ترسیدند درست همانند کاری که بسیاری از سایر تمرین‌کنندگان ۱۹ سال پیش انجام دادند، تمرین‌کنندگان مزبور نیز برای اعتراض به پکن بروند.

در ۲۵ آوریل ۱۹۹۹، حدود ۱۰ هزار تمرین‌کننده فالون گونگ به دفتر استیناف مرکزی در پکن رفتند تا خواستار آزادی ده‌ها تمرین‌کننده شوند که در تیانجین دستگیر شده بودند. سه ماه بعد، جیانگ زمین، رهبر حزب کمونیست در آن زمان، جنگ و ستیز علیه فالون گونگ را آغاز کرد که تا امروز همچنان ادامه دارد.

تاریخ ۲۵ آوریل برای رژیم کمونیست چین به تاریخی بسیار حساس تبدیل شده است.

شیه دیانچن، رئیس اداره ۶۱۰ منطقه شوانگ‌چنگ، پس از مطلع‌شدن از نامه‌های درخواست تمرین‌کنندگان، به نیروهای پلیس دستور داد تا به خانه‌های این تمرین‌کنندگان حمله کنند. اداره ۶۱۰، نهادی خارج از حیطه‌های نظام قضایی است که وظیفه ریشه‌کن کردن فالون گونگ را به عهده دارد و قدرت سیطره بر سیستم قضایی در اختیارش گذاشته شده است.

خانه‌ هر یک از تمرین‌کنندگان به دست بیش از ده تن از مأموران مورد تجسس و بازرسی قرار گرفت.

چهارده نفر دستگیر شدند

چهارده نفر از ۱۷ تمرین‌کننده دستگیر شدند و اسامی آنها به شرح ذیل است:

خانم کویی بائولیان و خانم هو لیجوان از روستای شینگتون

خانم هی لیینگ از روستای آنجیا

خانم گونگ یوبین، خانم شیا یوانپو، خانم سان گویی‌ژن، خانم ژونگ شیوجو، خانم کائو شوئن از روستای شینگ‌گونگ.

خانم هی فنگژو، آقای لیانگ شیفا و همسرش از روستای چنگ‌شیانگ

خانم وو آی‌شیانگ از روستای یولیان

خانم ژانگ لیان از روستای دابای‌جیا

خانم لی شوهوا از روستای شویچوان

خانم هی فنگ‌ژو و همسر آقای لیانگ بعدها آزاد شدند، اما بقیه تحت بازداشت باقی ماندند. تمرین‌کنندگان خانم را به زندان شهر هاربین منتقل کردند و مکان نگهداری آقای لیانگ نامعلوم است.

کشاورزی به نام جنگ چنگشی، که فالون گونگ را تمرین نمی‌کند، نیز زندانی شده است. معلوم نیست که او از کدام زندان آزاد شده است.

سه نفر فرار کردند

سه تمرین‌کننده در شوانگ‌چنگ‌بائو، از جمله آقای شو جیاشان، آقای فانگ‌ژن و همسرش، نیز خانه‌هایشان مورد حمله گرفته بود، اما موفق شدند فرار کنند.

ازآنجاکه پلیس موفق به یافتن آقای شو نشد، همسرش را که از نظر ذهنی بیمار است به زندان انداخت. هنوز معلوم نیست که او را کجا محبوس کردند.

اداره ۶۱۰ منطقه شوانگ‌چنگ

جیانگ هونگ‌می: ۱۳۹۳۶۰۲۲۱۲1-86+

فنگ هایجون: ۱۳۰۷۴۵۹۷۹۷۶ – ۸۶ +

چن شوزن: ۱۳۸۹۵۷۴۳۳۱1-86+

فو دالی: ۱۳۱۱۵۴۵۸۳۳3-86+

شیه دانچن: ۱۳۷۶۶۹۱۷۶۶۴ – ۸۶ +

دفتر امنیت داخلی منطقه شوانگ‌چنگ

شیائو جیتیان: ۱۳۹۳۶۲۳۸۷۷۷ – ۸۶ +

وانگ یوبیائو: ۸۶۱۳۸۳۶۰۵۰۹۸۸ +

ژانگ لین: ۵۳۱۱۵۹۶6-86451+ ، ۸۶۱۳۸۰۴۶۲۱۱۱۲ +