(Minghui.org) یکی از اهالی شهر جینگ‌جیانگ به‌علت عدم انکار فالون گونگ، برای بار دوم به 3 سال زندان محکوم شد. فالون گونگ روشی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را مورد آزار و شکنجه قرار داده است.

خانم گِنگ یینگ‌فِنگ بعد از شروعِ تمرین فالون گونگ در سال 1996 سلامتی‌اش را به‌دست آورد. پس از آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ در سال 1999، او هرگز از بیان تجربیات مثبتش درباره این تمرین به مردم خودداری نکرد. این عمل ساده یعنی تعریفِ خوب کردن از فالون گونگ، در موقعیت‌های متعددی باعث بازداشتش به‌دست پلیس شد.

این خانم 81 ساله اولین بار در اواخر سال 1999 یا اوایل سال 2000 به سه سال حبس محکوم شد. او در طول دوران حبسش متحمل شکنجه‌های وحشیانه‌ای شد. یک بار به‌قدری او را با طناب محکم بستند که طناب گوشتش را برید و استخوان‌هایش نمایان شدند. طی این جریان دچار خونریزی شدیدی شد و از هوش رفت.

وقتی از زندان آزاد شد، پسرش خانه‌ای در شهر نانجینگ برایش خریداری کرد که تقریباً 190 کیلومتر از زادگاهش فاصله داشت. پلیس جینگ‌جیانگ ردِ او را گرفت و در 6 نوامبر 2012 در نانجینگ دستگیر شد. مادرش که در آن زمان 94 ساله بود و با او زندگی می‌کرد، دچار چنان آسیب روحی‌ای شد که کمی بعد از این دستگیری درگذشت.

خانم گِنگ در ماه ژوئن 2015، علیه دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین، به‌دلیل راه‌اندازی آزار و شکنجه فالون گونگ شکایتی تنظیم کرد. سپس بیش از پیش مورد آزار و اذیت مأموران پلیس جینگ‌جیانگ قرار گرفت و سرانجام در 15 اوت 2017 به‌دست آنها دستگیر شد.

خانم گِنگ را به جینگ‌جیانگ برگرداندند و 16 روز در آنجا بازداشت شد. سپس به نانجینگ بازگشت و دوباره در 7 دسامبر دستگیر شد. مأموران پلیس جینگ‌جیانگ او را برای یک جلسه دادرسی از پیش‌اعلام‌‌نشده به دادگاه جینگ‌جیانگ بردند و 20 روز بعد آزادش کردند.

به خانم گِنگ دستور داده شد تا در 22 مارس 2018 دوباره در دادگاه شهر جینگ‌جیانگ حاضر شود. قاضی وانگ پین در پایان جلسه دوم، او را به 3 سال حبس محکوم کرد. زندان تای‌شینگ از پذیرفتن او امتناع کرد و او به‌قید وثیقه آزاد شد.