(Minghui.org) یک قاضی به نام خانوادگی جین در 7 مارس 2018 با آقای لی کوان تماس گرفت و از او خواست که خودش را به دادگاه محلی گانجینگزی معرفی کند. او به دادگاه رفت و از آن زمان در حبس بوده است.

بازداشت اخیر این شهروند دالیان در پی بازداشت قبلی‌اش در 28 ژوئن 2016 اتفاق افتاد که در آن روز همسرش، خانم ژونگ شوجوان و دخترشان، خانم لی لیوشی نیز توسط پلیس دستگیر شدند.

خانم ژونگ از زمان بازداشتش در حبس بوده است. با اینکه همسر و دخترش چند ساعت بعد آزاد شدند، پلیس محلی بر نظارت بر آنها ادامه داد. همان قاضی در اوایل فوریۀ 2018 برای اولین بار آقای لی را به دادگاه محلی احضار کرد. آن روز او را آزاد کردند تا به خانه برود، اما قاضی جین نهایتاً یک ماه بعد دستور به بازداشت مجدد او داد.

آقای لی و خانم ژونگ به‌خاطر این هدف قرار گرفتند که از انکار فالون گونگ امتناع کردند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد. به ویژه خانم ژونگ از زمان آغاز آزار و شکنجه در سال 1999 مکرراً بازداشت شده است. او در آوریل 2017 پس از آخرین بازداشتش در سال 2016 در دادگاه حاضر شد و هنوز در انتظار صدور رأی است.

از آنجاکه پدر و مادر خانم لی هر دو در حبس هستند، او باید برای مراقبت از خودش به یکی از همسایه‌ها تکیه کند. او که قبلاً یک دانشجوی نمونۀ دانشگاه بود، پس از اینکه مکرراً از سوی مسئولین برای رها کردن باورش به فالون گونگ تحت فشار قرار گرفت دچار فروپاشی ذهنی شد. او به‌تدریج توانایی‌ برای مراقبت از خودش را ازدست داد و پس از بازداشت اخیر پدرش به سرعت سلامتی‌اش رو به افول گذاشت.

قاضی جین: 82793897-411-86+

مقالات مرتبط:

تمرین‌کننده فالون گونگ اهل دالیان، پس از تحمل شش ماه حبس تقریباً فلج شد

بازداشت دوباره خانم ژونگ شوجوآن سالمند

پنج بار حبس و آزار و شکنجۀ شدید برای مدت شش سال و نیم