(Minghui.org) تمایل دارم به وابستگی به شهوت اشاره کنم که به مسئله‌ای ویرانگر برای دو تمرین‌کننده تبدیل شد.

نیروهای کهن از هر نقطه ضعفی استفاده خواهند کردند، تا تمرین‌کنندگان را تحت آزار و شکنجه قرار دهند، به خصوص وقتی به موضوع شهوت می‌رسد. به‌منظور نفی آزار و شکنجه نیروهای کهن، ازبین بردن وابستگی به شهوت فوق‌العاده مهم است.

نیروهای کهن از نقاط ضعف برای آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان استفاده می‌کند

این دو تمرین‌کننده در دام شهوت گرفتار شدند. مرد دستگیر و به مدت چند سال زندانی شد در حالی که آن خانم تزکیه در دافا را کنار گذاشت و یک راهبه شد.

آن آقا که از رفتار گذشته‌اش پشیمان شده بود، تصمیم گرفت که بعد از آزادی‌اش با به‌خوبی انجام دادن سه کار، به‌طور محکم و استوار تزکیه کند. با این حال دوباره دستگیر و به شش سال دیگر حبس محکوم شد.

هنگام فرستادن افکار درست برای این مرد، خانمی را دیدم که در راهروی یک ساختمان باستانی از ستونی به دار آویخته شده بود. او تزکیه فالون دافا را رها کرد و فرصتی که هزاران سال منتظرش بود، ازدست داد.

او آینده‌ای نداشت. نیروهای کهن آن مرد را مسئول ازدست دادن فرصتش برای تزکیه در دافا درنظر گرفتند. به همین دلیل بود که دوباره دستگیر و زندانی شد.

نفی آزار و شکنجه نیروهای کهن

تمرین‌کنندگان می‌بایست مداخله و آزار و شکنجه نیروهای کهن را نفی کنند.

معلم بیان کردند:

«پس، چه باید کرد؟ دافا با رحمت است، و استاد به هستی شما در تمامیت خود نگاه می‌‏کند، و پیش از آنکه اصلاح دنیای بشری توسط فا وارد شود شما هنوز فرصت‌‏هایی خواهید داشت. اما دوباره نمی‌‏توانید مرتکب آن اشتباهات شوید. صرفاً نمی‌‏توانید. و مخصوصاً طی این دوره از زمان، شیطان از احساسات شما استفاده خواهد برد تا شکنجه و آزار شما را بدتر کند و باعث خواهد شد که امیال و وابستگی‌‏هایتان به طور خاصی قوی شوند، تا نقطه‌‏ای که نمی‌‏توانید خودتان را به خوبی اداره کنید و مسیری شیطانی را در پیش خواهید گرفت. استاد این را دیده است. اگر بتوانید مسیرتان را به خوبی بپیمایید و به خوبی تزکیه کنید، آن گناه به شیطان تعلق پیدا خواهد کرد. اما اگر هنوز مسیرتان را به خوبی نپیمایید، آن گناه مال شما خواهد بود. البته، شیطانی که در حال مداخله با شماست از بین خواهد رفت، و پس از آن هر چه که انجام می‌‏دهید مال شما خواهد بود.» («آموزش فا در کنفرانس فای بین‌المللی ۲۰۰۴ در نیویورک»)

مشخص است که نیروهای کهن از وابستگی‌های بشری تمرین‌کنندگان سوء‌استفاده خواهند کرد و آنها را وادار می‌کنند که مرتکب خطا شوند. سپس آن تمرین‌کنندگان را به خاطر اشتباهات‌شان مقصر خواهند دانست. نیروهای کهن حیله‌گر هستند. آنها تله‌هایی را ایجاد می‌کنند که تمرین‌کنندگان را به دام بیندازند و سپس آن تمرین‌کنندگان را بخاطر اینکه به دام تله‌های‌شان می‌افتند، سرزنش می‌کنند.

به‌منظور نفی آزار و شکنجه نیروهای کهن، می‌توانیم خودمان یا به صورت گروهی افکار درست بفرستیم. نمی‌توانیم بگذاریم نیروهای کهن از هر نقطه ضعفی سوءاستفاده کنند.

درس‌های آموخته

معلم برایم نظم و ترتیب دادند که پیامد وابستگی تمرین‌کنندگان به شهوت را ببینم. این بدین معناست که من باید ذهن خودم را از شهوت رها کنم.

اگر چه تمرین‌کنندگان در اصلاح فا کارهای عظیمی انجام داده‌اند، نیروهای قدیمی خطاهای جزئی تمرین‌کنندگان را تشدید می‌‎کنند تا ما را مورد آزار و شکنجه قرار دهند. بنابراین، بسیار مهم است که ما به طور کامل نیروهای کهن و نظم و ترتیبات‌شان را نفی کنیم.

نیروهای کهن از وابستگی به شهوت سایر تمرین‌کنندگان به‌عنوان اسلحه‌ای برای نابودی ما استفاده می‌کنند. ازبین بردن وابستگی به شهوت، نفی آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان توسط نیروهای کهن از این طریق است.