(Minghui.org) آقای هو بیو در شب 13 مه سال 2017 مفقود شد و خانواده‌اش همه جا دنبالش گشتند و در نهایت متوجه شدند پلیس خانه‌اش را غارت کرده و او را به زندان شهر لنگجیانگ برده است.

خانواده آقای هو می‌دانستند که او دوباره بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ هدف قرار گرفته است. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حکومت کمونیستی چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

در سال 2002، گزارش آقای هو را به پلیس دادند که علتش صحبت با دانشجویانش در دانشگاه فناوری فنی حرفه‌ای شیمی هونان درباره فالون گونگ بود و بعد از آن دستگیر و سپس به چهار سال حبس محکوم و توسط مأموران زندان متحمل شکنجه‌های وحشیانه‌ شد.

خانواده آقای هو بعد از آخرین دستگیری‌اش وکیلی را برایش استخدام کردند. وکیل در طول دادگاه 7 سپتامبر 2017، از حق آزادی عقیده‌اش که در قانون اساسی تصریح شده دفاع کرد. پس از آن پرونده مسکوت باقی ماند تا زمانی که اخیراً اخباری منتشر شد مبنی براینکه آقای هو به یک سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

معلوم شد که مأمور یانگ هایژوئو مسئول این پرونده است، اما جزئیات بیشتر درباره دستگیری و محاکمه آقای هو در دست تحقیق است.