(Minghui.org) از کودکی هنرهای رزمی را تمرین می‌کردم. پس از اینکه بزرگ شدم، اغلب به تورهای نمایش هنرهای رزمی می‌رفتم. گرچه حدوداً 70 ساله بودم، اما باور داشتم که هنرهای رزمی فرد را سالم و قوی می‌کند. اما آن نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.

دافا مرا نجات داد

چند سال قبل، ناگهان شروع به استفراغ کردم. این حالت چند روز ادامه پیدا کرد. واقعاً احساس ضعف می‌کردم و به‌سختی می‌توانستم بایستم. شوهر و فرزندانم مرا به بیمارستان بردند که پزشک تشخیص داد به ورم حاد معده مبتلا شده‌ام. شانس آوردم که به‌موقع درمان شدم. بیش از 10 روز در بیمارستان بستری بودم. پس از ترک بیمارستان، دیگر انرژی برای تمرین هنرهای رزمی نداشتم.

مدتی بعد، نزد برادرزاده‌ام هویی شین رفتم. او یک تمرین‌کننده فالون گونگ است و درباره فالون گونگ با من صحبت کرد، درباره جنایاتی که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) در طول سال‌ها مرتکب شده است و اینکه تا چه حد اهمیت دارد که برای داشتن آینده‌ای روشن از حزب خارج شوم. او همچنین به من گفت که تکرار این عبارت: «فالون دافا خوب است» برایم برکت به‌ارمغان خواهد آورد و کمک می‌کند که دوباره سلامتی‌ام را به‌دست آورم.

عبارتی را که گفته بود به‌یاد آوردم و اغلب تکرار می‌کردم: «فالون دافا خوب است.» در واقع پس از مدتی به‌طور کامل بهبود یافتم. از این موضوع خوشحال بودم.

دافا همسرم را نجات داد

در پائیز سال 2016 همسرم مشغول برداشت محصول مزرعه بود که ناگهان کنترل بدنش را از دست داد. هنگامی‌که به آنجا رسیدم، او روی زمین افتاده بود و نمی‌توانست حرکت کند. گرچه چشمانش کاملاً باز بود، اما به‌نظر می‌رسید که مرده است. بسیار ترسیده بودم.

با پسر و دخترم تماس گرفتم که به منزل بیایند و آنگاه او را به بیمارستان بردیم. هنگامی که با ماشین به‌طرف بیمارستان می‌رفتیم، این عبارت جادویی را به‌خاطر آوردم: «فالون دافا خوب است» و به همسرم گفتم آن را تکرار کند. من و فرزندانم نیز باهم آن را تکرار کردیم. در نیمه راه بیمارستان همسرم ناگهان بلند شد و صاف نشست و می‌توانست دوباره حرکت کند. وقتی متوجه شد که در راه بیمارستان هستیم، به ما گفت که حالش خوب است و می‌خواهد به خانه برود. بچه‌ها اصرار داشتند که او برای معاینه به بیمارستان برود، اما دریافتند که مشکلی وجود ندارد.

تمام افراد خانواده‌ام شاهد قدرت دافا بوده و بسیار سپاسگزار بودند. به برادرزاده‌ام گفتم که چگونه خانواده‌ام مزایای تکرار این عبارت که «فالون دافا خوب است» را تجربه کرده‌اند و هنگامی‌که او به دیدارمان آمد، از ح.ک.چ خارج شدند.

اکنون یک تمرین‌کننده فالون گونگ هستم. تمام افراد خانواده‌ام نیز از مزایای دافا بهره‌مند شده‌اند. فرزندانم همه شغل خوبی دارند و کودکان‌شان باهوش و مهربان هستند. آنها همگی مرا در تمرینم حمایت می‌کنند. برکت دافا نصیب همه ما شده است.

در تزکیه‌ام کوشا خواهم بود و سه کار را به‌خوبی انجام می‌دهم، بنابراین می‌توانم با استاد به خانه واقعی‌ام بازگردم.