(Minghui.org) کارمندان پس از بازگشت به ساختمان اداری خود، که به‌شدت توسط آتش‌سوزی ناشی از وسایل الکتریکی آسیب دیده بود، از دیدن اتاقی سالم در کل طبقه که سوخته بود، شگفت‌زده شدند.

اتاق‌های آسیب دیده توسط آتش

تنها اتاقی که از آسیب آتش در امان ماند

درِ چوبیِ آن اتاق هنوز رنگ قهوه‌ای روشن خود را حفظ کرده بود. اسباب و اثاثیه داخل، شامل یک کابینت چوبی، میز و صندلی هنور سالم بودند. حتی دیوارها هنوز سفید بودند. درها و اثاثیه در اتاق‌های مجاور همه بخاطر آتش‌سوزی نابود شده بودند.

پس چه چیزی درباره این اتاق خاص وجود داشت؟

صاحب آن دفتر کار، مردی دارای حس قوی عدالت، شجاعت و وجدان است. در اوایل سال 2005، از رژیم کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن خارج شده بود، تا بتواند از کنترل رژیم بر اندیشه‌اش رها باشد.

این مرد از تمرین‌کنندگان فالون گونگ نیز حمایت زیادی کرده است. حتی درحالی‌که خودش با خطر آزار و شکنجه مواجه بود، اغلب به‌طرفداری از تمرین‌کنندگان صحبت و برای آنها دادخواهی می‌کرد. یک بار شنید همکارانش به فالون دافا افترا و تهمت می‌زنند مانع آنها شد و حقایق فالون گونگ را برای‌شان توضیح داد.

اعتقاد بر این است که قلب خوبش آسمان را تحت تأثیر قرار داد و درنهایت به‌خاطر شجاعت و عدالتش برکاتی نصیبش شد.