(Minghui.org) تمرین‌کنندگان و حامیان فالون گونگ در ونکوور کانادا در 1 آوریل 2018 با برگزاری رویدادهایی در مقابل کنسولگری چین، از خروج 300 میلیون نفر ازحزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و سازمان‌های وابسته به آن تجلیل کردند. آنها بیش از 30 بنر را در کنار خیابان به نمایش گذاشتند. عابران حمایت خود را از تمرین‌کنندگان ابراز کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ ونکوور در 1 آوریل بیش از 30 بنر را در مقابل کنسولگری چین به نمایش گذاشتند.

روی بنرها نوشته شده بود «حمایت از خروج 300 میلیون نفر از ح.ک.چ»، «برداشت اجباری عضو بدن افراد زنده، شیطانی که زمین هرگز به خود ندیده بود»، «جیانگ زمین را به محکمه بکشانید»، «فالون دافا خوب است»، «حزب کمونیست چین در حال فروپاشی است! آماده‌اید؟» بنرها تقریباً همه بلوک‌های خیابان گرن‌ویل را پوشانده بودند.

بسیاری از افرادی که با اتوموبیل عبور می‌کردند، به نشانۀ حمایت بوق می‌زدند. برخی عکسبرداری و فیلمبرداری کردند. عده‌ای برای تمرین‌کنندگان دست تکان دادند و آنها را تشویق کردند. عده‌ای نیز توقف کردند تا اطلاعات بیشتری کسب کنند. آنها افشاگری شجاعانه تمرین‌کنندگان از این آزار و شکنجه را تحسین کردند.

آقایی به نام تام از تمرین‌کنندگان درباره وضعیت فعلی شکایت از جیانگ پرسید. او گفت: «حزب کمونیست چین وحشتناک است! من درباره برداشت اجباری عضو آنها شنیده‌ام.»

جیمز یک مهاجر ویتنامی توصیه کرد که همه چینی‌ها با عجله سازمان‌های کمونیستی را ترک و ارتباطشان را با ح.ک.چ قطع کنند.

خانم ونگ که داوطلبانه به مردم کمک می‌کند سازمان‌های کمونیستی را ترک کنند، به گزارشگر گفت که در طول سال‌های اخیر شاهد تغییرات مردم بوده است. او گفت که یکی از دبیران سابق کمیته حزب کمونیست، حاضر به خروج از سازمان نبود تا اینکه وقتی بارها کمک خانم ونگ به مردم را دیده بود، همانند یک دوست با او احوال‌پرسی کرد. یک بار او به خانم ونگ گفت: «فکر می‌کنم شما بهتر از ح.ک.چ هستید.» خانم ونگ گفت: «پس چرا ح.ک.چ را ترک نمی‌کنید؟» سپس او فوراً پاسخ داد: «حتماً ترک می‌کنم!»

مرد دیگری که سابقاً برخورد بدی داشت گفت زمانی که خانم ونگ از او پرسیده بود آیا عضو حزب است یا نه، او پاسخ داده بود: «من یکی از اعضای قدیمی ح.ک.چ هستم. کار شما ضد حزب است!» ونگ با مهربانی به صحبتش با او ادامه داد: «شما از خانم پیری که بر علیه حزب کار می‌کند می‌ترسید؟ به نظر شما من فرد بدی هستم؟» آن مرد لحظه‌ای فکر کرد و گفت: «نه» خانم ونگ ادامه داد: «کاری که من می‌کنم حقیقتاً به نفع شما است. ح.ک.چ جرائم وحشتناکی مرتکب شده است و به‌خاطر آن مجازات خواهد شد. خروج از ح.ک.چ آینده‌تان را تضمین می‌کند.» مرد که از صداقت خانم ونگ تحت تأثیر قرار گرفته بود، موافقت کرد ح.ک.چ را ترک کند.

مارک از فالون گونگ حمایت می‌کند.

آقایی به نام مارک گفت که مهاجری لهستانی و خبرنگار و مهندس است. او از وحشیگری حزب کمونیست در اروپای شرقی و روسیه مطلع بود و به تمرین‌کنندگان گفت: «آزار و شکنجه سال‌ها ادامه داشته است اما شما همچنان دربارۀ آن با مردم صحبت می‌کنید. کارتان تحسین برانگیز است. شما بسیار شجاع هستید!»

آقای هوآنگ نینگیو، هماهنگ‌کننده مسائل حقوق بشر چین در ونکوور به 300 میلیون نفری که سازمان‌های کمونیستی را ترک کرده‌اند تبریک گفت: «مایلم کار خستگی ناپذیر فالون گونگ در تجلیل از خروج 300 میلیون نفر از سازمان‌های کمونیستی را تحسین کنم. جریان قوی ترک ح.ک.چ نقش مهمی را در افشای جرائم ح.ک.چ و درهم کوبیدن دیکتاتوری داشته است. هر روز هزاران نفر به تعداد کسانی که ح.ک.چ را ترک می‌کنند اضافه می‌شود. این نشانه آن است که بیشتر چینی‌ها شرارت حزب را به‌وضوح دیده‌اند. مردم در چین و خارج از کشور می‌خواهند از این رژیم در حال فروپاشی دوری کنند.»

خانم ژنگ سو، سخنگوی فالون گونگ در ونکوور گفت که حتی افراد درون سیستم‌های سیاسی ح.ک.چ دیده‌اند که این رژیم دوامی نخواهد داشت و به روش‌های مختلف خروج خود از سازمان‌های کمونیستی را اعلام کرده‌اند.