(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در هنگ کنگ و حامیان‌شان با برگزاری تجمعی در روز پنج‌شنبه، 26 آوریل 2018، آزار و اذیت طولانی‌مدت علیه خود را محکوم کردند؛ آزار و اذیتی که از سوی انجمن با مسئولیت محدود مراقبت از جوانان هنگ کنگ (HKYCA) صورت می‌گیرد. آنها از دولت هنگ کنگ نیز خواستند برای جلوگیری از جنایات این انجمن وارد عمل شود.

انجمن مراقبت از جوانان هنگ کنگ به‌عنوان یک سازمان مستقر در هنگ کنگ و با روابط نزدیک با حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، قوانین و مقررات محلی را نادیده می‌گیرد و به‌طور واضح و آشکار تمرین‌کنندگان فالون گونگ، ساکنان محلی و گردشگران را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. ادعا می‌شود که تعدادی از اعضای این انجمن در مواردی از حمله شخصی و آسیب‌های عمدی درگیر بوده‌اند.

تجمعی در بیرون ساختمان دولت هنگ کنگ در محکومیت آزار و اذیت فالون گونگ که از سوی انجمن مراقبت از جوانان هنگ کنگ صورت می‌گیرد.

گزارش شده که از ژوئن 2012، این انجمن که در شنژه دفتر مشترکی با اداره 610 دارد، به‌طور مرتب در آزار و اذیت تمرین‌کنندگان فالون و رویدادهای آنها در هنگ کنگ دخالت داشته است. اداره 610 یک نیروی کار فراقانونی حزب کمونیست است که برای اجرای کمپینِ ازبین بردن فالون گونگ در چین تأسیس شده است.

به گفته تمرین‌کنندگان فالون گونگ، اعضای این گروهِ پیراهن‌سبز‌ها در مکان‌های برگزاری این رویدادها تمرین‌کنندگان را محاصره کرده‌اند و از فواصل نزدیک با استفاده از بلندگو و با صدای بلند به آنها اهانت یا تهدیدشان کرده‌اند، آب دهان به روی‌شان ریخته‌اند و حتی وقتی پلیس در آنجا نبود، به آنها حمله فیزیکی کرده‌اند. در یک حادثه مشهور، یکی از افراد وابسته به این انجمن با چاقوی بزرگی معترضانِ آرام فالون گونگ را تهدید کرده است.

این انجمن در جستجوی این بوده که با استفاده از بنرهای بسیار بزرگ خود نه تنها بنرهای فالون گونگ، بلکه کل مکان‌های فالون گونگ در سراسر هنگ کنگ را از دیدها مخفی کند و در تلاش بوده تا با ایجاد دیوار یا مانعی آنها را از دید رهگذران دور نگه‌دارد.

سخنگویان در تجمعِ روز پنج‌شنبه اشاره کردند که دستگاه اجراییِ جدیدِ هنگ کنگ نتوانسته آزار و اذیت‌های این انجمن را مهار کند و این وضعیت از اکتبر گذشته بدتر شده است. در یک نمونه، اعضای این انجمن با تظاهر به اینکه تمرین‌کننده فالون گونگ هستند، تلاش کردند با انجام کارهای نادرست و نامناسب در ملأعام شهرت و اعتبار فالون گونگ را نابود کنند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ چنین مواردی را به پلیس گزارش کرده‌اند، اما دولت دست به هیچ اقدامی نزده است.

در این تجمع، سخنگوی انجمن فالون دافا، گان هنگ چنگ، بر اهمیت آزادی عقیده و ارزش‌های اخلاقیِ سنتی تأکید کرد.

گان در سخنان خود به‌طور خلاصه جرائمی که این انجمن مرتکب شده را فهرست کرد. او گفت: «هنگ کنگ به دنبال حاکمیت قانون است. اینکه این انجمن به پای میز عدالت کشانده شود یا نه بستگی دارد به اینکه آیا دولت هنگ کنگ شجاعت و اراده مقابله با فشار از سوی حزب کمونیست را دارد و به قوانین و آزادی‌های هنگ کنگ پایبند است یا خیر.»

عضو سابق شورای قانونگذاری هنگ کنگ در این تجمع از فالون گونگ حمایت کرد. لیانگ گفت: «اگر ما در برابر سرکوبِ آزادی بیان و آزادی عقیده مقامت نکنیم، آنگاه شخص بعدی که سرکوب می‌شود، خودمان خواهیم بود.»

یکی دیگر از قانونگذاران سابق، لم وونگ‌یان، پرسید که چرا این دولت نتوانسته برطبق قانون، این انجمن را به پای میز عدالت بکشاند. او مقاومت مسالمت‌آمیز فالون گونگ دربرابر این آزار و اذیت را نیز تحسین کرد.

اخیراً صاحب‌نظران و قانون‌گذاران متعدد آزار و اذیت درحال وقوع از سوی این انجمن را محکوم کرده‌اند.

مسئول عالی‌رتبه، چن ریجون، و عضو شورای قانونگذاری، هو چیوای، هر دو بر این باورند که این انجمن یک سازمان خشونت‌آمیز و آزار و اذیت فالون گونگ از سوی آنها جرمی نفرت‌انگیز است. آنها احساس می‌کنند که این سازمان به آزادی‌هایی که مردم در هنگ کنگ از آن برخوردارند، آسیب رسانده است.

اعضای شورای قانونگذاری لام چوتینگ و لیونگ یائوچونگ از شهروندان هنگ کنگ خواستند از اعتبار و قوانین هنگ کنگ حمایت کنند و به این انجمن اجازه ندهند آن را نابود کند.

لئونگ کاه- کیت، رئیس حزب مدنی، تعصب اداره پلیس هنگ کنگ درخصوص این موضوع و عدم توانایی‌اش برای اداره آن را محکوم کرد و اظهار کرد که این جریان حاکمیتِ قانون در هنگ کنگ را تضعیف می‌کند.